Mapa webu: ODIPT - di.ics.upjs.sk

 
Aktuálne informácieAktuality  (Aktuálne informácie)
 
Informácie o didaktike informatiky, UPJŠ v KošiciachDI  (Informácie o didaktike informatiky, UPJŠ v Košiciach)
Oblasti výskumu DIOblasti výskumu  (Oblasti výskumu DI)
Projekty DIProjekty  (Projekty DI)
Výučba zabezpečovaná DIVýučba  (Výučba zabezpečovaná DI)
Ďalšie aktivity DIAktivity  (Ďalšie aktivity DI)
Personálne zloženie DIPersonálne zloženie  (Personálne zloženie DI)
Vybrané publikácie členov DIPublikácie  (Vybrané publikácie členov DI)
Kontaktné údaje DIKontakt  (Kontaktné údaje DI)
 
komentarVýučba  (komentar)
Didaktika informatikyDI  (Didaktika informatiky)
Didaktika informatikyDIN1a, leto  (Didaktika informatiky)
Didaktika informatikyDIN1b, zima  (Didaktika informatiky)
Ukážka didaktického projektu, téma poleDidaktický projekt  (Ukážka didaktického projektu, téma pole)
Praktická ukážka využitia metódy čiernej skrinkyČierna skrinka  (Praktická ukážka využitia metódy čiernej skrinky)
Nie analógové hodinkyHodiny  (Nie analógové hodinky)
Kurzový lístok ECBKurzový lístok  (Kurzový lístok ECB)
Kódovacie a dekódovacie a dekódovacie tabuľky.Kódovacia tabuľka  (Kódovacie a dekódovacie a dekódovacie tabuľky.)
Text schovaný v obrázku zobrazíte pomocou on-line nástroja http://www.kwebbel.net/stega/enindex.phpSteganografia  (Text schovaný v obrázku zobrazíte pomocou on-line nástroja http://www.kwebbel.net/stega/enindex.php)
Text schovaný v mikrobodke, jedna z bodiek textu obsahuje ukrytý textSteganografia 2  (Text schovaný v mikrobodke, jedna z bodiek textu obsahuje ukrytý text)
Grafický vektorový súbor SVG ako súčasť webovej stránkySVG formát  (Grafický vektorový súbor SVG ako súčasť webovej stránky)
Stopky vytvorené pomocou animovaných obrázkovStopky  (Stopky vytvorené pomocou animovaných obrázkov)
Porovnanie vektorovej a rastrovej grafikyVektor, raster 1  (Porovnanie vektorovej a rastrovej grafiky)
Porovnanie vektorovej a rastrovej grafikyVektor, raster 2  (Porovnanie vektorovej a rastrovej grafiky)
Vyhľadávací nástroj DI.ICS.UPJS.SKVyhľadávanie  (Vyhľadávací nástroj DI.ICS.UPJS.SK)
Midi súborMIDI  (Midi súbor)
Kontrolné súčty alebo ako odhaliť chybuKontrolné súčty  (Kontrolné súčty alebo ako odhaliť chybu)
Extrahovanie dát z XML súborovDáta z XML  (Extrahovanie dát z XML súborov)
Overenie platnosti Benfordovho zákonaBenfordov zákon  (Overenie platnosti Benfordovho zákona)
Internet a multimédiáMAP  (Internet a multimédiá)
Pedagogický softvérPES  (Pedagogický softvér)
Programovanie, PRG, PAZUPRG  (Programovanie, PRG, PAZU)
Programovanie, PRG, PAZU, moodlePRG  (Programovanie, PRG, PAZU, moodle)
Programovanie, PRG, zbierka príkladov ku skúškePRG, zbierka  (Programovanie, PRG, zbierka príkladov ku skúške)
Riešené príklady z cvičení PAZ1a, JAVAPAZ1a - JAVA  (Riešené príklady z cvičení PAZ1a, JAVA)
Diplomový seminár z informatikyDSU  (Diplomový seminár z informatiky)
Prezentačný softvérPSO  (Prezentačný softvér)
Hodnotenie predmetu Prezentačný softvér - cvičeniaHodnotenie PSO - cvičenia  (Hodnotenie predmetu Prezentačný softvér - cvičenia)
Využitie internetu vo vzdelávaní, moodleVIV  (Využitie internetu vo vzdelávaní, moodle)
Rozširujúce štúdium, informatikaRŠI  (Rozširujúce štúdium, informatika)
Informačno-komunikačné technológie pre RŠI1RŠI IKT  (Informačno-komunikačné technológie pre RŠI)
Pedagogický softvér pre 3RŠI3RŠI PS  (Pedagogický softvér pre 3RŠI)
Pomocné študijné materiály pre študentovPomocné materiály  (Pomocné študijné materiály pre študentov)
Spracovanie formulárov pomocou JavaScript-u a PHPFormuláre  (Spracovanie formulárov pomocou JavaScript-u a PHP)
Niekoľko príkladov na použitie JavaScrip-uJavaScript, príklady  (Niekoľko príkladov na použitie JavaScrip-u)
Záverečné práce denných študentov a účastníkov celoživotného vzdelávania (CCV)Záverečné práce  (Záverečné práce denných študentov a účastníkov celoživotného vzdelávania (CCV))
Akademický rok ukončenia štúdia 2005/20062005/2006  (Akademický rok ukončenia štúdia 2005/2006)
Diplomové práce študentovMagisterské práce  (Diplomové práce študentov)
Metodika výučby programovania - stavebnice RoboLabJuríková Andrea  (Metodika výučby programovania - stavebnice RoboLab)
Vizualizácia rekurzívnych algoritmovSzabóová Zuzana  (Vizualizácia rekurzívnych algoritmov)
Záverečné práce RŠI štúdiaRŠI práce  (Záverečné práce RŠI štúdia)
Záverečné práce bakalárskeho štúdiaBakalárske práce  (Záverečné práce bakalárskeho štúdia)
Semestrálne práce študentovSemestrálne práce  (Semestrálne práce študentov)
Didaktika informatikyDI  (Didaktika informatiky)
Internet a multimédiaIMAP  (Internet a multimédia)
Pedagogický softvérPES  (Pedagogický softvér)
Využitie internetu vo vzdelávaníVIV  (Využitie internetu vo vzdelávaní)
Záverečné práce účastníkov kurzov celoživotného vzdelávaniaPráce z kurzov CCV  (Záverečné práce účastníkov kurzov celoživotného vzdelávania)
Využitie internetu vo vzdelávaní, dištančnýdVIV  (Využitie internetu vo vzdelávaní, dištančný)
Zoradené podľa priezviskaA - G  (Zoradené podľa priezviska)
Využitie internetu vo vzdelávaní na stredných školách v odborných strojárskych predmetochBača Anton  (Využitie internetu vo vzdelávaní na stredných školách v odborných strojárskych predmetoch)
Možnosti využitia Internetu vo vyučovaní fyzikyBačová Mária  (Možnosti využitia Internetu vo vyučovaní fyziky)
Internetový portál Učme radi a jeho využitie vo výučbe matematiky, fyziky a informatikyBlašková Daniela  (Internetový portál Učme radi a jeho využitie vo výučbe matematiky, fyziky a informatiky)
Možnosti využitia internetu vo vyučovaní ruského jazyka na strednej školeČabrejová Slavomíra  (Možnosti využitia internetu vo vyučovaní ruského jazyka na strednej škole)
Riešenie konštrukčných úlohDlugošová Alžbeta  (Riešenie konštrukčných úloh)
Využitie Internetu pri vyučovaní predmetu fyzika pre 7. ročník ZŠDubovská Karolína  (Využitie Internetu pri vyučovaní predmetu fyzika pre 7. ročník ZŠ)
Využitie programu NetMeeting vo vyučovaní InformatikyFalis Ján  (Využitie programu NetMeeting vo vyučovaní Informatiky)
Deti a internetFecková Zuzana  (Deti a internet)
Využívanie internetu vo vzdelávaní na stredných školách v environmentálnej výchoveGánovská Martina  (Využívanie internetu vo vzdelávaní na stredných školách v environmentálnej výchove)
Využitie Internetu vo vyučovaní zemepisu na základnej školeGrajcárová Mária  (Využitie Internetu vo vyučovaní zemepisu na základnej škole)
Možnosti využitia internetu vo vyučovaní informatickej výchovy na I. stupni základných škôlGumanová Daniela  (Možnosti využitia internetu vo vyučovaní informatickej výchovy na I. stupni základných škôl)
Zoradené podľa priezviskaH - N  (Zoradené podľa priezviska)
Štiepenie uránu, využitie jadrovej energieHasičková Dagmar  (Štiepenie uránu, využitie jadrovej energie)
Možnosti využitia internetu na vyučovaní na hodinách slovenského jazyka na 1.stupni ZŠHazuchová Lucia  (Možnosti využitia internetu na vyučovaní na hodinách slovenského jazyka na 1.stupni ZŠ)
Učiteľ, maturita a InternetHnatová Jana  (Učiteľ, maturita a Internet)
Možnosti využitia Internetu vo vyučovaní technickej  výchovy  na základnej škole Horobová Františka  (Možnosti využitia Internetu vo vyučovaní technickej výchovy na základnej škole )
Rekreačná matematika pre žiakov základnej školyHrubovská Alena  (Rekreačná matematika pre žiakov základnej školy)
Teleprojekty a ich využitie vo vyučovaní MatematikyImrichová Anna  (Teleprojekty a ich využitie vo vyučovaní Matematiky)
Infovekáčik v práci učiteľa 1. stupňa ZŠKalakayová Slávka  (Infovekáčik v práci učiteľa 1. stupňa ZŠ)
Práca s počítačovou grafikouKerestúriová Vlasta  (Práca s počítačovou grafikou)
Využitie internetu na hodinách úvodu do sveta práceLiptáková Zuzana  (Využitie internetu na hodinách úvodu do sveta práce)
IKT v poľnohospodárskom študijnom odboreMurdzik Stanislav  (IKT v poľnohospodárskom študijnom odbore)
Internetové zdroje vhodné pre žiakov 1. stupňa ZŠ a ich využitie vo výučbe a na krúžkochNociarová Andrea  (Internetové zdroje vhodné pre žiakov 1. stupňa ZŠ a ich využitie vo výučbe a na krúžkoch)
Zoradené podľa priezviskaP - Ž  (Zoradené podľa priezviska)
Vlastnosti goniometrických funkciíPetkaničová Jana  (Vlastnosti goniometrických funkcií)
Využitie Internetu na hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠPrčíková Andrea  (Využitie Internetu na hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ)
Využitie elektrickej energiePurczová Anna  (Využitie elektrickej energie)
Výučbové programy z chémieSchwarzová Monika  (Výučbové programy z chémie)
Webová stránka Základnej umeleckej školy - výtvarný odbor PrešovSláviková Volčková Katarína  (Webová stránka Základnej umeleckej školy - výtvarný odbor Prešov)
Projektová metóda a jej využitie vo výučbeŠnajderová Ingrid  (Projektová metóda a jej využitie vo výučbe)
Možnosti využitia Internetu vo vyučovaní anglického jazyka na základnej školeSrnková Eva  (Možnosti využitia Internetu vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole)
MarketingŠukaľová Anna  (Marketing)
Java aplety vo vyučovaní matematiky na SŠŠvedová Viera  (Java aplety vo vyučovaní matematiky na SŠ)
Ovocie alebo tableta?Uhrinová Lucia  (Ovocie alebo tableta?)
Teleprojekty určené na výučbu slovenského jazykaVardzalová Zuzana  (Teleprojekty určené na výučbu slovenského jazyka)
Internet a diferenciálny početVavrinčíková Beáta  (Internet a diferenciálny počet)
Pravouhlý trojuholník v Pytagorovej vete a v Talesovej veteZahoranská Mária  (Pravouhlý trojuholník v Pytagorovej vete a v Talesovej vete)
Matematika na interneteŽupa Ján  (Matematika na internete)
Teleprojekty vo výučbe na základnej školeŽupová Tatiana  (Teleprojekty vo výučbe na základnej škole)
Edukačné teleprojektyET  (Edukačné teleprojekty)
Po skupinkách1 - 4  (Po skupinkách)
Projekt "História železničných staníc"Bez mena  (Projekt "História železničných staníc")
Košice a známi ľudiaBlašková Daniela
Brečková Zuzana
Tokárová Valéria
  (Košice a známi ľudia)
Zemepisné dvojčatáCompľová Martina
Rejtová Ľubica
  (Zemepisné dvojčatá)
Sprievodca Slovenskom očami detíGáborová Mária
Herczegová Henrieta
  (Sprievodca Slovenskom očami detí)
Po skupinkách5 - 8  (Po skupinkách)
Teleprojekt Herbár rastlín SlovenskaIhlárová Ivona
Močiliaková Helena
  (Teleprojekt Herbár rastlín Slovenska)
Malé vodné elektrárneIlucová Jana
Kovaličová Darina
  (Malé vodné elektrárne)
Na ceste za poznaním s Julom Vernom  Ištvánová Ž
Laktičová H.
  (Na ceste za poznaním s Julom Vernom )
Hurá na hrad... – návrh teleprojektuIštvánová Ž.
Laktičová H.
Špirková J.
  (Hurá na hrad... – návrh teleprojektu)
Po skupinkách9 - 12  (Po skupinkách)
Názvy dní v týždni, Zaujímavosti o sídlach Slovenska a ČiechKollárová Adriana
Popadičová Lýdia
Sopková Alena
  (Názvy dní v týždni, Zaujímavosti o sídlach Slovenska a Čiech)
Tvorím chemické úlohyMročová M.
Sabolová Š.
  (Tvorím chemické úlohy)
Kde bývam, Zemplín – náš regiónOhrisková Renáta
Sunitrová Elena
  (Kde bývam, Zemplín – náš región)
SLOVENSKO malých výtvarníkovPančáková Ivana
Sláviková Volčková Katarína
  (SLOVENSKO malých výtvarníkov)
Klub učiteľov informatikyKUI  (Klub učiteľov informatiky)
Výučba témy "Šifrovanie informácií"Bača Anton  (Výučba témy "Šifrovanie informácií")
Moderné spôsoby hodnotenia výsledkov žiakov vo vyučovaní informatikyDanková Kvetoslava  (Moderné spôsoby hodnotenia výsledkov žiakov vo vyučovaní informatiky)
Metodika výučby tvorby prezentáciíGarbinská Iveta  (Metodika výučby tvorby prezentácií)
Cvičné príklady v exceliHvizdošová Jana  (Cvičné príklady v exceli)
Práca s počítačovou grafikouKerestúriová Vlasta  (Práca s počítačovou grafikou)
Spôsoby hodnotenia výsledkov žiakov  vo vyučovaní informatikyKováčová Helena  (Spôsoby hodnotenia výsledkov žiakov vo vyučovaní informatiky)
FilmárMilotová Ingrid  (Filmár)
Počítačové sietePurczová Anna  (Počítačové siete)
Metodika výučby tvorby prezentáciíRúrová Monika  (Metodika výučby tvorby prezentácií)
Výučba detského programovacieho jazyka Baltík v 5. ročníku ZŠSotáková Emília  (Výučba detského programovacieho jazyka Baltík v 5. ročníku ZŠ)
Tvorba prezentáciíŠukaľová Anna  (Tvorba prezentácií)
Výučba tvorby webových stránokŽigová Terézia  (Výučba tvorby webových stránok)
Akademický rok ukončenia štúdia 2004/20052004/2005  (Akademický rok ukončenia štúdia 2004/2005)
Diplomové práce študentovMagisterské práce  (Diplomové práce študentov)
Záverečné práce RŠI štúdiaRŠI práce  (Záverečné práce RŠI štúdia)
Záverečné práce RŠI štúdiaBakalárske práce  (Záverečné práce RŠI štúdia)
Semestrálne práce študentovSemestrálne práce  (Semestrálne práce študentov)
Záverečné práce účastníkov kurzov celoživotného vzdelávaniaPráce z kurzov CCV  (Záverečné práce účastníkov kurzov celoživotného vzdelávania)
Využitie internetu vo vzdelávaní, dištančnýdVIV  (Využitie internetu vo vzdelávaní, dištančný)
Edukačné teleprojektyET  (Edukačné teleprojekty)
Po skupinkách1 - 7  (Po skupinkách)
Chráňme odkaz našich predkovBavoľárová Jana  (Chráňme odkaz našich predkov)
ABECEDA – ADECEBA, vytvorme si vlastnú abecedu, interdisciplinárny teleprojektBujňáková Slávka
Semaníková Jana
  (ABECEDA – ADECEBA, vytvorme si vlastnú abecedu, interdisciplinárny teleprojekt)
Fyzika -  ako ju nepoznámeHámorská Viera  (Fyzika - ako ju nepoznáme)
Zbierka matematických pojmov a ich preklad do nemeckého jazykaImrichová Anna  (Zbierka matematických pojmov a ich preklad do nemeckého jazyka)
Tajomná reč módyLovayová Viera  (Tajomná reč módy)
Teleprojekty vo fyzikeMacháčová Ľubomíra  (Teleprojekty vo fyzike)
Predstav svoje hobbyPoliaková Oľga  (Predstav svoje hobby)
Po skupinkách8 - 13  (Po skupinkách)
Literárne talentyPrigancová Lenka
Prónyaiová Ivana
  (Literárne talenty)
FYZREAL, Návrh teleprojektu fyzikálnych poviedokRopeková Slávka
Števková Marta
  (FYZREAL, Návrh teleprojektu fyzikálnych poviedok)
Teleprojekty určené na výučbu anglického jazykaRúrová Monika  (Teleprojekty určené na výučbu anglického jazyka)
PhysTalesŠtefančínová Iveta  (PhysTales)
Návrh teleprojektuSzmolka Jozef  (Návrh teleprojektu)
Kostoly v mojom okolíZboran Milan  (Kostoly v mojom okolí)
Klub učiteľov informatikyKUI  (Klub učiteľov informatiky)
Akademický rok ukončenia štúdia 2003/20042003/2004  (Akademický rok ukončenia štúdia 2003/2004)
Akademický rok ukončenia štúdia 1999/20001999/2000  (Akademický rok ukončenia štúdia 1999/2000)
Diplomové práce študentovMagisterské práce  (Diplomové práce študentov)
Dištančný kurz detského programovacieho jazyka Baltík 3.0 pre WindowsElena Drahovská  (Dištančný kurz detského programovacieho jazyka Baltík 3.0 pre Windows)
E-learningové a prezenčné kurzyKurzy  (E-learningové a prezenčné kurzy)
Využitie internetu vo vzdelávaní, dištančnýdVIV  (Využitie internetu vo vzdelávaní, dištančný)
Edukačné teleprojektyET  (Edukačné teleprojekty)
Klub učiteľov informatikyKUI  (Klub učiteľov informatiky)
 
Víkendová akcia pre študentov 1. ročníka informatiky PF UPJŠ a ich učiteľovINPUT  (Víkendová akcia pre študentov 1. ročníka informatiky PF UPJŠ a ich učiteľov)
... súťaž v programovaní pomocou programovacieho prostredia Imagine pre ZŠ a SŠPALMA junior  (... súťaž v programovaní pomocou programovacieho prostredia Imagine pre ZŠ a SŠ)
Edukačné teleprojekty, databáza teleprojektovTeleprojekty  (Edukačné teleprojekty, databáza teleprojektov)
Let´s Sing Together - Zaspievajme si spoluLST  (Let´s Sing Together - Zaspievajme si spolu)
Let´s Sing Together 2007 - Zaspievajme si spolu 2007LST 2007  (Let´s Sing Together 2007 - Zaspievajme si spolu 2007)
CD LST 2007, MMPR 2007, 3 378 MBCD LST 2007, MMPR 2007  (CD LST 2007, MMPR 2007, 3 378 MB)
Let´s Sing Together 2006 - Zaspievajme si spolu 2006LST 2006  (Let´s Sing Together 2006 - Zaspievajme si spolu 2006)
CD LST 2006, MMPR 2006, 1 722 MBCD LST 2006, MMPR 2006  (CD LST 2006, MMPR 2006, 1 722 MB)
Let´s Sing Together 2005 - Zaspievajme si spolu 2005LST 2005  (Let´s Sing Together 2005 - Zaspievajme si spolu 2005)
Let´s Sing Together 2004 - Zaspievajme si spolu 2004LST 2004  (Let´s Sing Together 2004 - Zaspievajme si spolu 2004)
Let´s Sing Together 2003 - Zaspievajme si spolu 2003LST 2003  (Let´s Sing Together 2003 - Zaspievajme si spolu 2003)
Let´s Sing Together 2002 - Zaspievajme si spolu 2002LST 2002  (Let´s Sing Together 2002 - Zaspievajme si spolu 2002)
Let´s Sing Together 2001 - Zaspievajme si spolu 2001LST 2001  (Let´s Sing Together 2001 - Zaspievajme si spolu 2001)
Let´s Sing Together 2000 - Zaspievajme si spolu 2000LST 2000  (Let´s Sing Together 2000 - Zaspievajme si spolu 2000)
Let´s Sing Together 1999 - Zaspievajme si spolu 1999LST 1999  (Let´s Sing Together 1999 - Zaspievajme si spolu 1999)
Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávkyMMPR  (Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávky)
Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávky 2007MMPR 2007  (Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávky 2007)
CD LST 2007, MMPR 2007, 3 378 MBCD LST 2007, MMPR 2007  (CD LST 2007, MMPR 2007, 3 378 MB)
Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávky 2006MMPR 2006  (Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávky 2006)
CD LST 2006, MMPR 2006, 1 722 MBCD LST 2006, MMPR 2006  (CD LST 2006, MMPR 2006, 1 722 MB)
Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávky 2005MMPR 2005  (Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávky 2005)
Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávky 2004MMPR 2004  (Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávky 2004)
Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávky 2003MMPR 2003  (Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávky 2003)
Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávky 2002MMPR 2002  (Teleprojekt Multimediálne príbehy a rozprávky 2002)
Spring Day in EuropeSpring Day  (Spring Day in Europe)
Spring Day in Europe 2006Spring Day 2006  (Spring Day in Europe 2006)
CD Spring Day in Europe 2006, 262 MBCD Spring Day 2006  (CD Spring Day in Europe 2006, 262 MB)
Virtuálna galéria žiakov základných a stredných škôlVirgal  (Virtuálna galéria žiakov základných a stredných škôl)
Databáza slovenských, českých a zahraničných teleprojektovDatabáza teleprojektov  (Databáza slovenských, českých a zahraničných teleprojektov)
 
Časopis pre učiteľov matematiky, informatiky a fyzikyMIF  (Časopis pre učiteľov matematiky, informatiky a fyziky)
Obsah časopisu MIFMIF, čitatelia  (Obsah časopisu MIF)
Informácie pre autorov MIFMIF, autori  (Informácie pre autorov MIF)
Redakčná rada časopisu MIFMIF, redakčná rada  (Redakčná rada časopisu MIF)
Publikácie  ()
 
Informatika na ZŠ a SŠ  ()
Učebné plány, učebné osnovy, štandardy, ...Pedagogické dokumenty  (Učebné plány, učebné osnovy, štandardy, ...)
Prevzaté zo stránky ŠPÚZákladné školy  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné plány  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné osnovy  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚVzdelávacie štandardy  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚGymnáziá  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné plány G8  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné plány G4  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné osnovy G8, šport  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné osnovy G8  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné osnovy G4  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚVzdelávacie štandardy G8  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚVzdelávacie štandardy G4  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚSOU 4  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné Plány  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné osnovy  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚVzdelávacie štandardy  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚSOU 3  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné plány  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné osnovy  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚVzdelávacie štandardy  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚSOU 2  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné plány  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné osnovy  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚVzdelávacie štandardy  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚSOŠ  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné plány  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚUčebné osnovy  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Prevzaté zo stránky ŠPÚVzdelávacie štandardy  (Prevzaté zo stránky ŠPÚ)
Študijný materiál  ()
Grafika  ()
Námety pre Zoner CallistoZoner Callisto  (Námety pre Zoner Callisto)
Námety pre CorelDrawCorel Draw  (Námety pre CorelDraw)
Námety pre Corel PhotoPaintCorel PhotoPaint  (Námety pre Corel PhotoPaint)
Školenie Macromedia Flash, Zaspievajme si spolu, Košice 2003 (doplnená verzia z LST Michalovce 2002)Macromedia Flash  (Školenie Macromedia Flash, Zaspievajme si spolu, Košice 2003 (doplnená verzia z LST Michalovce 2002))
Hypertext, www  ()
Hypertext, princíp, využitieHypertext  (Hypertext, princíp, využitie)
Začíname s HTML, tvorba web stránokWeb a HTML  (Začíname s HTML, tvorba web stránok)
Bezpečnosť  ()
Ochrana dát v informačných systémoch (v počítačoch)Ochrana dát  (Ochrana dát v informačných systémoch (v počítačoch))
Informácie, informačné technológie, vplyv IT na spoločnosťIT a spoločnosť  (Informácie, informačné technológie, vplyv IT na spoločnosť)
NETIKETA, elektronická poštaNetiketa, e-mail  (NETIKETA, elektronická pošta)
Ergonómia a jej význam v pracovnom proceseErgonómia  (Ergonómia a jej význam v pracovnom procese)
Internet, internetové služby, sieteInternet, siete  (Internet, internetové služby, siete)
Počítačové siete. Výhody, nevýhody, typy sietí,  technické prostriedkyPočítačové siete I.  (Počítačové siete. Výhody, nevýhody, typy sietí, technické prostriedky)
Komunikačné protokoly a IP adresy, Model ISO/OSIPočítačové siete II.  (Komunikačné protokoly a IP adresy, Model ISO/OSI)
Vyhľadávanie v sieti internetVyhľadávanie v internete  (Vyhľadávanie v sieti internet)
Operačné systémy, vlastnosti, porovnanieOperačné systémy  (Operačné systémy, vlastnosti, porovnanie)
Operačné systémy (DOS, WINDOWS 9x, WINDOWS NT/2k, UNIX, OS2, MacOsX) - porovnanie (výhody a nevýhody). Pojmy z oblasti OS.Operačné systémy  (Operačné systémy (DOS, WINDOWS 9x, WINDOWS NT/2k, UNIX, OS2, MacOsX) - porovnanie (výhody a nevýhody). Pojmy z oblasti OS.)
Niektoré príkazy operačného systému  LINUXLINUX  (Niektoré príkazy operačného systému LINUX)
Zásady tvorby počítačových prezentáciíPrezentácie  (Zásady tvorby počítačových prezentácií)
Zásady a pravidlá tvorby úspešnej prezentácieTvorba prezentácie  (Zásady a pravidlá tvorby úspešnej prezentácie)
Ako vyrobiť úspešnú  prezentáciuPrezentácia o prezentáciách  (Ako vyrobiť úspešnú prezentáciu)
Princípy počítačov, história, hardvérPrincípy počítačov  (Princípy počítačov, história, hardvér)
Organizácia údajov na pevnom diskuPevný disk  (Organizácia údajov na pevnom disku)
História a vývoj počítačov, generácie počítačov, osobnosti počítačovej vedy (Pascal, Holerith, von Neumann). Typy počítačov (PC, APPLE, notebook, pracovná stanica, NC, NetPC, server). Pojem kompatibility.História  (História a vývoj počítačov, generácie počítačov, osobnosti počítačovej vedy (Pascal, Holerith, von Neumann). Typy počítačov (PC, APPLE, notebook, pracovná stanica, NC, NetPC, server). Pojem kompatibility.)
Von Neumannova schéma. Princíp práce počítača. Dvojková sústava. Zvláštnosti aritmetiky počítača. Aritmetika celých a reálnych čísel. Komponenty počítača (procesor, pamäte - vnútorné (RAM, ROM, EPROM, cache) a vonkajšie (HDD, FD, CD, ...), matičná doska, zbernica, porty, koprocesor, grafická karta). Parametre jednotlivých komponentov a ich súčasné možnosti.Princíp počítača  (Von Neumannova schéma. Princíp práce počítača. Dvojková sústava. Zvláštnosti aritmetiky počítača. Aritmetika celých a reálnych čísel. Komponenty počítača (procesor, pamäte - vnútorné (RAM, ROM, EPROM, cache) a vonkajšie (HDD, FD, CD, ...), matičná doska, zbernica, porty, koprocesor, grafická karta). Parametre jednotlivých komponentov a ich súčasné možnosti.)
Programovanie a programovacie jazyky na webeProgramovanie, internet  (Programovanie a programovacie jazyky na webe)
Niekoľko príkladov z JavaScriptuJavascript, príklady  (Niekoľko príkladov z JavaScriptu)
Prezentácia na tému JavaScriptJavascript, prezentácia  (Prezentácia na tému JavaScript)
Prezentácia jazyka PHPPHP, úvod  (Prezentácia jazyka PHP)
Niekoľko príkladov s PHPPHP, príklady  (Niekoľko príkladov s PHP)
Algoritmy s PHPPHP  (Algoritmy s PHP)
Programovanie, algoritmy, Turbo PascalProgramovanie  (Programovanie, algoritmy, Turbo Pascal)
Zaujímavé algoritmy s možnosťou pridať vlastné riešenie.Informatické mozočky  (Zaujímavé algoritmy s možnosťou pridať vlastné riešenie.)
Zbierka úloh z programovanie pre 1. ročníkZbierka úloh 1. r.  (Zbierka úloh z programovanie pre 1. ročník)
Zbierka úloh z programovanie pre 4. ročníkZbierka úloh 4. r.  (Zbierka úloh z programovanie pre 4. ročník)
Základné pojmy, Vlastnosti algoritmov, Štruktúra pascalovského programu, Základné príkazy, PodprogramyTurbo Pascal I.  (Základné pojmy, Vlastnosti algoritmov, Štruktúra pascalovského programu, Základné príkazy, Podprogramy)
Algoritmus, jeho vlastnosti. Programovacie jazyky. Pascal - stučná charakteritika príkazov a údajov.Turbo Pascal II.  (Algoritmus, jeho vlastnosti. Programovacie jazyky. Pascal - stučná charakteritika príkazov a údajov.)
Typy údajov v Pascale. Základné typy údajov (celé, reálne čísla, znaky, ...). Štruktúrované typy (pole, záznam, množina, súbor). Reprezentácia typov údajov v pamäti počítača.Štruktúry údajov  (Typy údajov v Pascale. Základné typy údajov (celé, reálne čísla, znaky, ...). Štruktúrované typy (pole, záznam, množina, súbor). Reprezentácia typov údajov v pamäti počítača.)
Časová zložitosť algoritmu. Pamäťová zložitosť algoritmu.Efektívnosť algoritmov  (Časová zložitosť algoritmu. Pamäťová zložitosť algoritmu.)
Rekurzia, výhody a nevýhody. Jeden príklad využitia rekurzie.Rekurzia  (Rekurzia, výhody a nevýhody. Jeden príklad využitia rekurzie.)
Priame metódy triedenia jednorozmerného poľa. Efektívnosť jednotlivých metód.Vnútorné triedenia  (Priame metódy triedenia jednorozmerného poľa. Efektívnosť jednotlivých metód.)
Triedenie sekvenčných súborovVonkajšie triedenia  (Triedenie sekvenčných súborov)
Šifrovanie, bezpečnosťŠifrovanie  (Šifrovanie, bezpečnosť)
Elektronický podpis, kryptografia, PGP, Princíp symetrickej a asymetrickej kryptografie, šifrovanie s verejným kľúčom, PGPElektronický podpis, PGP  (Elektronický podpis, kryptografia, PGP, Princíp symetrickej a asymetrickej kryptografie, šifrovanie s verejným kľúčom, PGP)
Iné, zatiaľ nezaradenéIné  (Iné, zatiaľ nezaradené)
Nový spôsob merania času v internetovom priestore.Internetový čas  (Nový spôsob merania času v internetovom priestore.)
Príbuzné pracoviská  ()
CD a zborníky z konferenciíCD  (CD a zborníky z konferencií)
 
Domovska stránkaĽubomír Šnajder  (Domovska stránka)
Domovska stránkaJán Guniš  (Domovska stránka)
 
Mapa webu ODIPT - di.ics.upjs.skMapa servera  (Mapa webu ODIPT - di.ics.upjs.sk)