Didaktika informatiky, UPJŠ v Košiciach

Vybrané publikácie

Programovanie v jazyku Python - pracovný zošit

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/13319:7-A2201 edukačnú publikáciu v elektronickej podobe Programovanie v jazyku Python, Pracovný zošit.

Programovanie v jazyku Python - metodická príručka pre učiteľa

Prieskum kompetencií a postojov učiteľov informatiky v oblasti programovania

Nové informatické predmety