Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií

Aktivity oddelenia

V rámci fakulty

Zamerané na pedagogickú prax