Algoritmy s PHP

             Názov kapitoly teória príklady
 1. Čo je PHP a prečo vzniklo

kap. 1

 
 1. Odkiaľ zohnať PHP
  Ako spúšťať PHP
  Použitie PHP v prostredí editora PHPEd
  Použitie PHP v spolupráci s http serverom

kap. 2

 
 1. Kde a ako umiestniť PHP skript

kap. 3

 
 1. Syntax jazyka PHP

kap. 4

pr. 4

 1. Premenné a typy premenných v PHP

kap. 5

pr. 5-6

 1. Práca s typom premenných

kap. 6

pr. 5-6

 1. Výrazy a operátory

kap. 7

pr. 7

 1. Formuláre

kap. 8 pr. 8
 1. Príkaz IF, IF ELSE, IF ELSEIF ELSE

kap. 9  pr. 9
 1. Vetvenie programu, príkaz SWITCH

 kap. 10  
 1. Príkaz cyklu FOR

kap. 11 pr. 11
 1. Príkazy cyklu, príkazy WHILE a DO WHILE

kap. 12 pr. 12
 1. Príkazy pre ovládanie cyklov BREAK, CONTINUE

kap. 13  
 1. Príkazy pre načítanie skriptov REQUIRE, INCLUDE

kap. 14 pr. 14
 1. Príkazy pre prácu s reťazcami

kap. 15 pr. 15
 1. Definícia vlastných funkcií

kap. 16 pr. 16
 1. Príkazy pre prácu so súbormi a adresármi

kap. 17 pr. 17
 
 1. Jednoduchá kniha návštev

aplikácia zdroj