Prírodovedecká faktulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v košiciach, Ústav informatiky

metodika výučby programovania

MAPA STRÁNKY

vizualizácia

rekurzívnych

algoritmov

Zadanie DP
Ciele DP
Harmonogram
Literatúra
   knihy
   www stránky
Dotazník 1
Dotazník 2
Prieskum

Rekurzia

Modrý Drak

modrydrak7@yahoo.co.uk