Zbierka úloh, 4. ročník - Informatika 4 hod.

 1. Základné pojmy z algoritmizácie, štruktúrogramy

 2. Základné údajové typy (integer, char, string, boolean)

 3. Typ string

 4. Programová jednotka CRT

 5. Podprogramy

 6. Šifry, kryptológia

 7. Programová jednotka GRAPH

 8. Ako na menu v TP?

 9. Typ pole

 10. Typ záznam (record)

 11. Súbor [subor.pas], [subor1.pas], [subor2.pas]

 12. Programový unit

 13. Matice

 14. Vyhľadávanie a triedenie v poli

 15. Riešenie sústavy n rovníc s n neznámymi

 16. Numerické metódy riešenia rovníc f(x)=0

 17. Hornerova schéma

 18. Numerické integrovanie

 19. Rekurzia