Extrahovanie dát z XML súboru

Súbor dát a výber extrahovaných dát

Vyber súbor:
Zadaj uzol z xml: (berie sa prvý uzol v ceste od koreňa)
Zadaj atribút z uzla: (ak nezadané, berie sa obsah uzla)
Zobraziť cestu v strome pri extrakcii: