Kontrolné súčty alebo ako odhaliť chybu

Overenie rodného čísla

Zadaj rodné číslo pre overenie:

Návrh záverečného hodnotenia študentov Univerzity bez hraníc

Návrh hodnotenia si môžete stiahnuť zo ztránky Univerzity bez hraníc: http://univerzitabezhranic.upjs.sk/UBH_hodnotenie.pdf.

Môžete použiť aj nasledujúce odkazy:

Kontrolný súčet súboru je:

Na výpočet kontrolných súčtov môžete použiť stránku: http://onlinemd5.com/.