Pár slov na úvod 

PALMA junior je súťaž v programovaní v jazykoch Imagine Logo a Python pre žiakov druhého stupňa základných škôl, prvého až tretieho ročníka stredných škôl a príslušných ročnikov osemročných gymnázií.

Do súťaže sa môžu prihlásiť dvojčlenné tímy žiakov alebo jednotlivci. V každom školskom roku budeme organizovať tri on-line školské kolá a jedno finálové kolo.

Zadania jednotlivých úloh a výsledky riešení budú zverejňované na našich webových stránkach http://di.ics.upjs.sk/palmaj.

Dávame vám do pozornosti pracovný zošit "Tvorivá informatika: 1. zošit z programovania" súčasťou ktorého je CD so žiackou licenciou prostredia Imagine. 

Aktuality

 • [19.5. 2016] Zverejnili sme výsledky po 3. kole.

 • [10. 5. 2016] Tretie kolo sa uskutoční 17. 5. 2016 v čase od 14:00 do 16:30.

 • [24. 3. 2016] Zverejnili sme výsledky po 2. kole.

 • [5. 11. 2015] Súťaž PALMA junior prináša v tomto ročníku niekoľko zmien. Viac v "Organizačnom poriadku".
  Pre účasť v XI. ročníku sa musia všetky tímy nanovo zaregistrovať, viď. "Registrácia". Povodné registrácie sú v novom systéme neplatné.

 • [11. 9. 2015] Zverejnili sme nový organizačný poriadok súťaže.

 • [14. 3. 2012] Prosíme učiteľov, ktorí chcú byť informovaní o udalostiach v súťaži PALMA junior e-mailom, aby sa prihlásili do Google skupiny PALMA junior.
  Prihlásiť sa do skupiny PALMA junior

  E-mail:
  Navštíviť túto skupinu