Informatické mozočky

Hranie sa s faktoriálom.
Autor: učiteľ10
Dátum: 02. 12. 2003 14:50

Nájdite poslednú nenulovú cifru čísla 2122003! (2122003 faktoriál).

Svoje riešenia aj s postupom posielajte na moju adresu.
Odpovedať     Všetky odpovede     Počet odpovedí: 11     Posledná odpoveď: 21. 08. 2010 09:17

Nájdenie koreňov polynomickej funkcie
Autor: učiteľ9
Dátum: 01. 04. 2003 09:22

Vytvorte program, ktorý načíta nezáporné celé číslo N (stupeň polynomickej funkcie) a koeficienty pol. funkcie a[0], a[1] ... a[n]. Program nájde korene tejto funkcie. Na výpočet hodnoty polynómu v bode použite Hornerovu schému.

Takto definované zadanie je príliš všeobecné a nepresné. Premyslite si iné, deterministickejšie zadanie, prípadne nejaké obmedzenia vstupov.
Odpovedať     Všetky odpovede     Počet odpovedí: 3     Posledná odpoveď: 21. 08. 2010 19:09

Hra Život po druhé
Autor: učiteľ8
Dátum: 13. 03. 2003 09:03

Ak by mal niekto záujem modifikovať hru Život podľa týchto pravidiel, ocením to.

Modifikujte program "Hra Život" tak, aby sa nové generácie tvorili podľa nasledových pravidiel:
Generáciu buniek tvoria samčie (modré) a samičie (červené) bunky.

1) život vznikne na prázdmon políčku ak súčasne platí:
- políčko susedí s práve 3 živými organizmami
- aspoň jeden z nich je samček a aspoň jeden z nich je samička ak prevládajú samičky, vzniká samček, ak prevládajú samčekovia, vzniká samička

2) organizmus na políčku prežíva/pežíva bez zmeny, ak súčasne platí
- má 2 alebo 3 živých susedov a nie je "zjedený" žiadnym z nich
- nie je starší ako 20 generácií

3) ak má organizmus 1 alebo 0 susedov (je osamelý) tak,
- ak je to možné, presunie sa na susediace políčko, ktoré má 2 alebo 3 susedov
- ak sa na také políčko chce presunúť aj iný organizmus prednosť má mladší
- ak sú v konflikte dva rovnako staré organizmy, prednosť má ten, kto prišiel prvý
- ak neuspel, pokúsi sa nájsť iné vhodné políčko
- inak organizmus hynie

4) ak má organizmus 4 alebo viacerých susedov (je nedostatok potravy) tak,
- ak je to možné, presunie sa na políčko, ktoré má 2 alebo 3 susedov
- ak sa na také políčko chce presunúť aj iný organizmus prednosť má mladší
- ak sú v konflikte dva rovnako staré organizmy, prednosť má ten, kto prišiel prvý
- ak neuspel, pokúsi sa nájsť iné vhodné políčko
- ak neuspel, zje starší susediaci organizmus a presunie sa na jeho miesto
- inak organizmus hynie
Odpovedať     Všetky odpovede     Počet odpovedí: 1     Posledná odpoveď: 21. 08. 2010 04:42

Šifrovací program
Autor: učiteľ7
Dátum: 12. 03. 2003 11:44

Navrhnite algoritmus, ktorý bude šifrovať text pomocou jednoduchého transkripčného (substitučného) systému. Samozrejme, bude vedieť text aj dešifrovať.
Vstup/výstup textu je buď z klávesnice alebo súboru.
Čistý text (abeceda) sa skladá zo znakov: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.!? ¶".
Odpovedať     Všetky odpovede     Počet odpovedí: 30     Posledná odpoveď: 21. 08. 2010 17:23

      >   >>

Pridaj námet na diskusiu
Meno/prezývka:
Heslo:
Email:
Názov príspevku:
Problém:

Mgr. Ján Guniš, 2002