Vítam Vás na edukačnej stránke k stavebnici RoboLab.

Diplomantka: Andrea Juríková Diplomový vedúci: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Posledná aktualizácia: apríl 2006