INPUT


INPUT 2008

3. - 5. 10. 2008, Gelnica, Škola v prírode Turzov

Víkendové stretnutie bolo podporené Nadáciou VÚB v rámci projektu MIŠ-MAŠ Matematika a Informatika v Škole - Motivácia a Aktivizácia Študentov.