Benfordov zákon - overenie

Benfordov zákon je matematický zákon, ktorý hovorí, že v mnohých súboroch prirodzených dát (pozor, nie vo všetkých) platí, že čím nižšiu cifru zoberieme, tým vyššia je pravdepodobnosť že bude prvou číslicou nejakého čísla z uvažovaného súboru dát. Inak povedané, čísiel začínajúcich číslicou 1 je viac ako čísiel začínajúcich číslicou 2 a tých je viac ako čísiel začíajúcich číslicou 3 atď. Viac napr. na: Benfordův zákon.

Zadajte čísla. Každé v novom riadku alebo oddelné čiarkou alebo medzerou. V čislach nepoužívajte medezru na oddelenie tisícok. Pre desatinné čísla používajte desatinnú bodku.