NPITA - inovatívne informatické metodiky
stupeň id šnúra názov počet
hodín
popis + odkaz na metodiky
ZŠ 2 1 Scratch PRESKÚMAJME SCRATCH 1 Základný kurz programovania v Scratch-i pokrývajúci oblasť "Algoritmické riešenie problémov" podľa iŠVP. [scratch_(20).zip]
ZŠ 2 2 Scratch ANIMÁCIE V SCRATCHI 1
ZŠ 2 3 Scratch UDALOSTI V SCRATCHI S MYŠOU A KLÁVESNICOU 1
ZŠ 2 4 Scratch TEXTOVÝ VSTUP A VÝSTUP, POUŽITIE PREMENNÝCH ROZHOVOR POSTÁV V SCRATCHI 1
ZŠ 2 5 Scratch PRÁCA SO ZVUKOM, POUŽITIE VIACERÝCH POZADÍ, POSIELANIE SPRÁV V SCRATCHI 1
ZŠ 2 6 Scratch POUŽITIE KAMERY V SCRATCHI 1
ZŠ 2 7 Scratch CYKLUS A PEČIATKOVANIE, UČÍME SA NOVÉ BLOKY V SCRATCHI 1
ZŠ 2 8 Scratch NÁHODNÉ ČÍSLA A NOVÉ BLOKY - PEČIATKUJEME NÁHODNE 1
ZŠ 2 9 Scratch VYUŽÍVANIE SÚRADNÍC A VSTUPOV - TVORBA VLASTNEJ HRY 1
ZŠ 2 10 Scratch 10 Hra NIM 13 1
ZŠ 2 11 Scratch 11 Bludisko 1
ZŠ 2 12 Scratch 12 Štvorčeková sieť 1
ZŠ 2 13 Scratch 13 Preskakuj 1
ZŠ 2 14 Scratch 14 Posielanie správ a reagovanie na ne 1
ZŠ 2 15 Scratch 15 Duplikovanie a klonovanie objektov 1
ZŠ 2 16 Scratch 16 Programujeme grafický editor 1
ZŠ 2 17 Scratch 17 Kreslíme zvuk 1
ZŠ 2 18 Scratch 18 STE(A)M: Matematika 1
ZŠ 2 19 Scratch 19 Animujeme chemické reakcie 1
ZŠ 2 20 Scratch 20 STE(A)M: Projekty 1
ZŠ 2 21 microbit SPOZNÁVAME BBC MICRO:BIT 1 Programovanie zariadenia BBC micro:bit, ako ukážka iného spôsobu programovania, Nadväzuje na základný kurz programovania. [microbit_(3).zip]
ZŠ 2 22 microbit NOSITEĽNÁ ELEKTRONIKA 2
ZŠ 2 23 microbit INTELIGENTNÁ DOMÁCNOSŤ 1
ZŠ 2 24 3D modelovanie a tlač ÚVOD DO 3D MODELOVANIA 1 Úvod do 3D modelovania (Tonkercad) a 3D tlače (XYZ DA VINCI 1.0)  [3d_modelovanie_a_tlac_(3).zip]
ZŠ 2 25 3D modelovanie a tlač TELESÁ S OTVORMI 1
ZŠ 2 26 3D modelovanie a tlač IMPORT HOTOVÝCH VÝKRESOV A PRÍPRAVA PRE TLAČ 1
ZŠ 2 27 Video FILM AKO NÁSTROJ PREZENTÁCIE 1 Úvod do prípravy a tvorby videa (VSDC Free Video Editor) [video_(3).zip]
ZŠ 2 28 Video DIGITÁLNE SPRACOVANIE VIDEA 2
ZŠ 2 29 Video FINÁLNA ÚPRAVA VIDEA 2
ZŠ 2 30 LEGO SKÚMAJME LEGO EV3 HARDVÉROVÚ KOCKU 2 Programovanie LEGO stavebnice Lego Mindstrom Education, ako ukážka iného spôsobu programovania. Naväzuje na základný kurz programovania. [lego_(5).zip]
ZŠ 2 31 LEGO PROGRAMOVÉ PROSTREDIE LEGO MINDSTORMS EDUCATION 2
ZŠ 2 32 LEGO KONŠTRUKCIA FUNKČNÉHO ROBOTA, PROGRAMOVÉ OVLÁDANIE MOTOROV 2
ZŠ 2 33 LEGO VYUŽITIE SENZOROV LEGO EV3 ZOSTAVY ROBOT SLEDUJE DRÁHU A ORIENTUJE SA V TERÉNE 1
ZŠ 2 34 LEGO PREMENNÉ A MATEMATICKÉ OPERÁCIE ROBOT POČÍTA ZNAKY A SLEDUJE PREKÁŽKY 2
ZŠ 2 35 Kódovanie, šifrovanie, kompresia KÓDOVANIE - POSIELAME KÓDOVANÚ SPRÁVU 1 Kódovanie, šifrovanie, komporesia, princípy. [kodovanie_sifrovanie_kompresia_(4).zip]
ZŠ 2 36 Kódovanie, šifrovanie, kompresia KÓDOVANIE - KÓDUJEME S POČÍTAČOM 1
ZŠ 2 37 Kódovanie, šifrovanie, kompresia ŠIFROVANIE – METÓDY TAJNÝCH AGENTOV 1
ZŠ 2 38 Kódovanie, šifrovanie, kompresia KOMPRIMÁCIA – EFEKTÍVNE UKLADANIE INFORMÁCIÍ 1
ZŠ 2 39 Práca s geolokačnými dátami URČOVANIE GEOGRAFICKEJ POLOHY POMOCOU GPS 1 1 Práca s GPS dátami (Android, GPS Satellites Viewer), dátový formát GPX, geolokačné hry. [praca_s_geolokacnymi_datami_(6).zip]
ZŠ 2 40 Práca s geolokačnými dátami URČOVANIE GEOGRAFICKEJ POLOHY POMOCOU GPS 2 1
ZŠ 2 41 Práca s geolokačnými dátami ZAZNAMENÁVANIE A SPRACOVÁVANIE GEOLOKAČNÝCH DÁT 1 1
ZŠ 2 42 Práca s geolokačnými dátami ZAZNAMENÁVANIE A SPRACOVÁVANIE GEOLOKAČNÝCH DÁT 2 1
ZŠ 2 43 Práca s geolokačnými dátami GEOLOKAČNÉ HRY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 1 1
ZŠ 2 44 Práca s geolokačnými dátami GEOLOKAČNÉ HRY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 2 1
ZŠ 2 45 ETIKA A BEZPEČNOSŤ ETIKA A BEZPEČNOSŤ – 1. HODINA ETICKÉ ASPEKTY IKT – AKO ŠKODÍM OSTATNÝM? 1 Etika, bezpečnosť, autorské práva. [eticke_a_bezpecnostne_aspekty_ikt_(3).zip]
ZŠ 2 46 ETIKA A BEZPEČNOSŤ AKO NIEKTORÍ ŠKODIA MNE? 1
ZŠ 2 47 ETIKA A BEZPEČNOSŤ ETIKA A BEZPEČNOSŤ – 3. HODINA AUTORSKÉ PRÁVA – MÚDREJŠÍ/MÚDREJŠIA SOM SILNEJŠÍ/SILNEJŠIA 1
ZŠ 2 48 Riziká IKT PRE KOHO SOM ZAUJÍMAVÝ/ZAUJÍMAVÁ? 1 Riziká IKT, ochrana pred hrozbami, zásady bezpečného správania sa. [rizika_ikt_(3).zip]
ZŠ 2 49 Riziká IKT ČO POTREBUJEM CHRÁNIŤ? 1
ZŠ 2 50 Riziká IKT ČO NESMIEM ZANEDBAŤ? 1
ZŠ 2 51 Práca s grafmi 01 MAPA ZOO 1 Dátová štruktúra graf a jej praktické využitie. Grafové algoritmy, problémy riešiteľné pomocou grafov. [praca_s_grafmi_(3).zip]
ZŠ 2 52 Práca s grafmi 02 NÁRAMKY 1
ZŠ 2 53 Práca s grafmi 03 LINKY MHD 1
ZŠ 2 54 Práca so zvukmi ZAČÍNAME S DIGITÁLNYM ZVUKOM 1,50 Digitalizácia zvuku a spracovanie zvukov (Audacity) [praca_so_zvukmi_(6).zip]
ZŠ 2 55 Práca so zvukmi MIXUJEME ZVUKY 1,50
ZŠ 2 56 Práca so zvukmi ZVUKY OKOLO NÁS...TICHÉ A HLASNÉ 1,50
ZŠ 2 57 Práca so zvukmi SKÚMAME VYSOKÉ A NÍZKE ZVUKY 1,50
ZŠ 2 58 Práca so zvukmi EFEKTY EFEKTNE 1,50
ZŠ 2 59 Práca so zvukmi AUDIOPROJEKT 2
ZŠ 2 60 Práca s tabuľkami 01 ČO VIEME ZISTIŤ Z TABULIEK 1 Spracovanie dát pomocou tabuľkového kalkulátora. [praca_s_tabulkami_(5).zip]
ZŠ 2 61 Práca s tabuľkami 02 ZOBRAZUJEME TABUĽKOVÉ DÁTA POMOCOU GRAFU 1
ZŠ 2 62 Práca s tabuľkami 03 FILTRUJEME DÁTA 1
ZŠ 2 63 Práca s tabuľkami 04 ŠTATISTICKÉ VÝPOČTY ĽAHKO A RÝCHLO 1
ZŠ 2 64 Práca s tabuľkami 05 VÝSTUPNÝ PROJEKT 1
ZŠ 2 65 Ja a robot JA A ROBOT – 1. HODINA Ako mi robot rozumie a ako ja rozumiem robotovi? 1 Spoločenské aspekty robotizácie a problematika humanoidných robotov. [ja_a_robot_(2).zip]
ZŠ 2 66 Ja a robot JA A ROBOT – 2. HODINA Kde/v čom ma robot zastúpi? 2
1 Python 01 Úvod do programovania, výpočty v konzole 1 Základný kurz programovania v Python-e pokrývajúci oblasť "Algoritmické riešenie problémov" podľa iŠVP. [python_(27).zip]
2 Python 02 Korytnačia grafika 1
3 Python 03 Vlastné funkcie bez parametrov a bez návratovej hodnoty 1
4 Python 04 Cyklus s pevným počtom opakovaní 1
5 Python 05 Opakovanie I. + didaktický test 2
6 Python 06 Vlastné funkcie s parametrami – kresliace úlohy 1
7 Python 07 Vlastné funkcie s parametrami a výstupom – výpočtové úlohy 1
8 Python 08 Chyby vo výpočtoch, ich rozpoznávanie a odstraňovanie 1
9 Python 09 Podmienený príkaz 1
10 Python 10 Opakovanie II. + didaktický test 2
11 Python 11 Reťazce 1
12 Python 12 Reťazcové metódy, zložené a vnorené podmienky 1
13 Python 13 Algoritmy s reťazcami 1
14 Python 14 Odchytávanie výnimiek 1
15 Python 15 Generovanie výnimiek 1
16 Python 16 Opakovanie III. + didaktický test 2
17 Python 17 Zoznamy a metódy zoznamov 1
18 Python 18 Vytváranie a modifikácia zoznamov, použitie náhody 1
19 Python 19 Algoritmy so zoznamami 1
20 Python 20 Cyklus s podmienkou 1
21 Python 21 Vnorené riadiace štruktúry 1
22 Python 22 Opakovanie IV. + didaktický test 2
23 Python 23 Grafické používateľské rozhranie – tlačidlá, textové polia, popisy 1
24 Python 24 Grafické používateľské rozhranie – plátno 1
25 Python 25 Komplexný projekt – výber problému, analýza a návrh riešenia problému 1
26 Python 26 Komplexný projekt – implementácia riešenia problému 1
27 Python 27 Komplexný projekt – finalizácia projektu + prezentácia a diskusia 2
28 Bezpečnosť BEZPEČNOSŤ IT 1 IT bezpečnosť, typy útokov a ochrana, šifrovanie, digitálny podpis. [bezpecnost_(3).zip]
29 Bezpečnosť TYPY ÚTOKOV NA IT 1
30 Bezpečnosť ŠIFROVANIE, CERTIFIKÁTY, DIGITÁLNY PODPIS 1
31 Umelá inteligencia OBJAVUJEME UMELÚ INTELIGENCIU 1 Úvod do problematiky umelej inteligencie, strojového učenia a dátovej analýzy. [umela_inteligencia_(3).zip]
32 Umelá inteligencia AKO SA UČÍ POČÍTAČ 1
33 Umelá inteligencia NAČO SÚ NÁM DÁTA 1
34 Raspberry Pi  RASPBERRY PI 1: HARDVÉR, SOFTVÉR 1 Zariadenie Raspberry Pi, jeho programovanie (Python), využitie senzorov a aktuátorov. Naväzuje na základný kurz programovania a oblasť počítačové systémy. [raspberry_pi_(6).zip]
35 Raspberry Pi  RASPBERRY PI 2: MULTIMÉDIÁ 1
36 Raspberry Pi  RASPBERRY PI 3: DIGITÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY 1
37 Raspberry Pi  RASPBERRY PI 4: DATALOGGER 1
38 Raspberry Pi  RASPBERRY PI 5: POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE 1
39 Raspberry Pi  RASPBERRY PI 6: SIEŤOVÁ KOMUNIKÁCIA 1
40 AppInventor 01 Zvuky zvierat 1 Programovanie mobilných zariadení (Android), ako ukážka iného spôsobu programovania (AppInventor). Nadväzuje na základný kurz programovania. [appinventor_(6).zip]
41 AppInventor 02 Kreslenie 1
42 AppInventor 03 Akvárium 1
43 AppInventor 04 Triafaj 1
44 AppInventor 05 Nakláňaj a zbieraj 1
45 AppInventor 06 Povedz 1
46 Analýza a prezentácia dát DÁTOVÁ ANALÝZA A PREZENTÁCIA DÁT– DÁTA, ZÍSKAVANIE DÁT, TYPY DÁT A VÝBER DÁT 1 Analýza, spracovanie a prezentácia dát nástrojmi tabuľkového kalkulátora. [dátanalyza_a_prezentacia_dat_(5).zip]
47 Analýza a prezentácia dát ANALÝZA A PREZENTÁCIA DÁT– FORMÁTOVANIE A VYHĽADÁVANIE DÁT 1
48 Analýza a prezentácia dát DÁTOVÁ ANALÝZA A PREZENTÁCIA DÁT – DÁTOVÁ ANALÝZA I – VÝBER DÁT 1
49 Analýza a prezentácia dát DÁTOVÁ ANALÝZA A PREZENTÁCIA DÁT – DÁTOVÁ ANALÝZA II – KONTINGENČNÉ TABUĽKY 1
50 Analýza a prezentácia dát DÁTOVÁ ANALÝZA A PREZENTÁCIA DÁT – PREZENTÁCIA ANALÝZY DÁT 1
51 Konečné automaty 1 NÁPOJOVÝ AUTOMAT 1 Konečné automaty a ich praktické uplatnenie. Ukážky využitia. [konecne_automaty_(3).zip]
52 Konečné automaty 2 ROZOZNÁVAME SLOVÁ 1
53 Konečné automaty 3 GENERUJEME SLOVÁ 1
54 Kódy, šifry, kompresia 01 KÓDOVANIE V KAŽDODENNOM ŽIVOTE 1 Digitalizácia a kódovanie rôznych typov dát, šifrovanie. [kodovanie_dat_(6).zip]
55 Kódy, šifry, kompresia 02 AKO KÓDUJE POČÍTAČ – ČÍSLA 1
56 Kódy, šifry, kompresia 03 AKO KÓDUJE POČÍTAČ - TEXT 1
57 Kódy, šifry, kompresia 04 AKO KÓDUJE POČÍTAČ – GRAFICKÁ INFORMÁCIA 1
58 Kódy, šifry, kompresia 05 AKO KÓDUJE POČÍTAČ – ZVUKOVÁ INFORMÁCIA 1
59 Kódy, šifry, kompresia 06 CHRÁŇME SVOJE SÚKROMIE 1
60 Vektorová grafika 01 PRINCÍP VEKTOROVEJ GRAFIKY 1 Princípy vektorovej grafiky, spracovanie vektorovej grafiky (Inkscape). [vektorova_grafika_(8).zip]
61 Vektorová grafika 02 TVARY A ICH VLASTNOSTI 1
62 Vektorová grafika 3 KRIVKY A ČO S NIMI 1
63 Vektorová grafika 04 OPERÁCIE S OBJEKTMI 1
64 Vektorová grafika 05 TEXT A ČO S NÍM 1
65 Vektorová grafika 06 FAREBNÉ PRECHODY 1
66 Vektorová grafika 07 ČO TU EŠTE NEBOLO... 1
67 Vektorová grafika 08 VEKTOROVÁ GRAFIKA – KOMPLEXNÝ PROJEKT 2,5
68 Rastrová grafika 01 RASTROVA GRAFIKA – MENOVKA 1 Spracovanie rastrovej grafiky (GIMP) [rastrova_grafika_(4).zip]
69 Rastrová grafika 02 RASTROVA GRAFIKA – MICRO:BIT 1
70 Rastrová grafika 03 RASTROVA GRAFIKA – ÚPRAVA FOTKY 1
71 Rastrová grafika 04 RASTROVA GRAFIKA – POZVÁNKA A ANIMÁCIA 1