Práca s maticami

  1. Vytvorte program, ktorý bude pracovať s tromi maticami (A, B, C). Program dokáže robiť nasledovné operácie:

V programe použite unit MENU na prehľadné zadávanie príkazov.

  1. Vytvorte program, ktorý bude pracovať s maticou A. Program dokáže robiť nasledovné operácie:
  • Výpis hlavnej diagonály  
x.....
.x....
.. x..
......
.....x
  a vedľajšej diagonály.  ....x
...x.
..x..
.....
x....

 V programe použite unit MENU na prehľadné zadávanie príkazov.

  1. Vytvorte program, ktorý vynásobí dve matice: Amxn a Bnxp.