Podprogramy

 1. Popíšte zmysel a výhody použitia podprogramov.
 2. Popíšte rozdiel medzi: procedúra a funkcia, parameter volaný odkazom a parameter volaný hodnotou, lokálna a globálna premenná.

V nasledujúcich úlohách sa nešpecifikuje, či vytvorený podprogram má byť procedúra alebo funkcia. Rozmyslite si, čo bude výhodnejšie!

 1. Vytvorte podprogram, ktorý vypíše Vaše meno na obrazovku.
 2. Vytvorte podprogram, ktorý vypíše Vaše meno na obrazovku na zadané súradnice x,y.
 3. Vytvorte podprogram, ktorý vypočíta "+", "-", "*"  alebo "/" (podľa vstupu) dvoch zadaných čísel.
 4. Vytvorte podprogram, ktorý vypočíta hodnotu výrazu mocnina. Čísla r, s patria do R a číslo a je z R+.
 5. Vytvorte podprogram na výpočet NSD(a,b).
 6. Vytvorte podprogram na výpočet nsn(a,b). Využite predchádzajúci podprogram.
 7. Vytvorte podprogram na prevod čísla z desiatkovej do dvojkovej sústavy.
 8. Vytvorte podprogram na prevod čísla z dvojkovej do desiatkovej sústavy.

Rekurzia

 1. Čo je to rekurzia?
 2. Vytvorte podprogram na výpočet N! (faktoriál).
 3. Vytvorte podprogram na výpočet n-tého člena Fibonacciho postupnosti. (a1 = 0, a2 = 1, an = an-1 +  an-2). Je v tomto prípade rekurzia výhodná?
 4. Vytvorte podprogram na výpočet kombinačného čísla kombinačné číslo, ktorého hodnota je zlomok. Použite podprogram z príkladu 12.