Numerické integrovanie

  1. Vytvorte program, ktorý zistí hodnotu určitého integrálu funkcie f na intervale <a, b>. Na výpočet použite (epsilon = 0,0 ..1):

    1. obdĺžnikovú metódu a dolný integrálny súčet

    2. obdĺžnikovú metódu a horný integrálny súčet

    3. lichobežníkovú metódu

    Zdôvodnite rozdiely výsledkov.

  2. Zadanie príkladu 1. zmeňte tak, že f je polynomická funkcia. Použite Hornerovu schému.