Typ záznam (record)

 1. Vytvorte program, ktorý dokáže v jednej premennej (typ record) reprezentovať nasledovné údaje o človeku: meno, priezvisko, dátum narodenia (den, mesiac, rok). Načítajte hodnoty premennej z klávesnice a potom ich vypíšte na monitor.
 2. Vytvorte program, ktorý dokáže v jednej premennej (typ record) reprezentovať nasledovné údaje o človeku: meno, priezvisko, dátum narodenia (den, mesiac, rok), rod (muz, zena, dieta).
  Ak je to "muz" záznam obsahuje časti: vojna (áno, nie), sport (string).
  Ak je to "zena" záznam obsahuje casti: hmotnost (integer)
  Ak je to "dieta" záznam obsahuje časti: hmotnost (rel), krvna_skupina (string[3])
  Načítajte hodnoty premennej z klávesnice a potom ich vypíšte na monitor.
 3. Vytvorte program, ktorý bude spracovávať štatistiku triedy. O každom žiakovi registruje nasledujúce údaje: meno, priezvisko, známky z M, SJ, AJ, viera. Ak je veriaci hodnotenie z náboženskej výchovy a vierovyznanie. Ak je ateista hodnotenie z etickej výchovy. Použite čo najkomplexnejšiu štatistiku. Použite menu.