Numerické metódy riešenia rovníc f(x)=0

  1. Vytvorte program, ktorý nájde korene zadanej funkcie f na intervale <a, b> s presnosťou epsilon = 0,0 ... 1.

    1. použite základnú metódu

    2. použite metódu stredov

  2. Popíšte princíp jednotlivých metód, výhody a nevýhody a počiatočné podmienky. Porovnajte ich.