Programová jednotka CRT

  1. Vytvorte program, ktorý bude simulovať diagonálny pohyb objektu (znaku) po obrazovke, ak okraje obrazovky považujeme za okraje stola a dodržíme fyzikálny zákon, ktorý hovorí, že uhol odrazu sa rovná uhlu dopadu.

  2. Vytvorte program, ktorý bude simulovať diagonálny pohyb reťazca znakov po obrazovke, ak okraje obrazovky považujeme za okraje stola a dodržíme fyzikálny zákon, ktorý hovorí, že uhol odrazu sa rovná uhlu dopadu.

  3. Vytvorte program, ktorý nám umožní z klávesnice riadiť pohyb znaku po obrazovke (vpravo, vľavo, hore, dole + diagonálny pohyb).

  4. Upravte predchádzajúci program nasledovne: Znak, ktorého pohyb riadime, nazvime Mravec. Okrem Mravca sa na náhodnej pozícii na obrazovke objaví symbol, ktorý musí Mravec zjesť. Po úspešnej konzumácii sa na inom náhodnom mieste objaví nový symbol a celý proces sa bude opakovať, kým neukončíme hru, napr. stlačením klávesu Esc.

  5. Vytvorte program, ktorý pre dané hodnoty M a N zobrazí M riadkov pod sebou a v každom bude N hviezdičiek.

  6. Vytvorte program, ktorý zobrazí v 1. riadku 1 hviezdičku, v 2. dve, v 3. tri, ..., v N – tom N hviezdičiek.

  7. Vytvorte program, ktorý v 1. riadku zobrazí N – 1 medzier a 1 hviezdičku, v druhom N – 2 medzier a 2 hviezdičky, v i – tom riadku N – i medzier a i hviezdičiek, ..., v N –tom riadku 0 medzier a N hviezdičiek.

  8. Vytvorte program na zobrazenie N riadkov takto: V 1. riadku 1 hviezdička, v 2. dve, v 3. štyri, a v každom ďalšom dvojnásobok predchádzajúceho počtu hviezdičiek. Koľko ich bude v N – tom riadku?

  9. Vytvorte program, ktorý zobrazí M riadkov po N znakov tak, že vnútro bude prázdne, hviezdičky budú len po obvode.