Metódy riešenia n rovníc s n neznámymi

  1. Vytvorte program, ktorý nájde (ak existuje) riešenie n rovníc s n neznámymi Gaussovou eliminačnou metódou.
  2. Vytvorte program, ktorý nájde (ak existuje) riešenie n rovníc s n neznámymi Ritzovou iteračnou metódou s presnosťou epsilon. Program otestuje aj podmienky konvergencie danej metódy.
  3. Vytvorte program, ktorý nájde (ak existuje) riešenie n rovníc s n neznámymi Gauss-seidlovou iteračnou metódou s presnosťou epsilon. Program otestuje aj podmienky konvergencie danej metódy.