Corel PhotoPaint, Animovaný panáčik

Ján Guniš, PF UPJŠ Košice

1 2 3 4 5 6 7 8

 

A takto vyzerá výsledná animácia v prevedení žiakov:

animácia študentov
animácia študentov
animácia študentov
animácia študentov
animácia študentov
animácia študentov