Corel PhotoPaint, Animovaný panáčik

Ján Guniš, PF UPJŠ Košice

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Vyberte tú časť pohybu, ktorá je podľa vás najväčšia. Bude určovať celkovú veľkosť (čo sa týka rozmeru) výslednej animácie. Skopírujte ju do schránky (Ctrl + c).

Otvorte program Corel PhotoPaint. Vytvorte nový dokument zo schránky (File - New From Clipboard). Zistite, aká je jeho veľkosť (Image - Info).

Potom vytvorte nový dokument (File - New). Nastavte parametre:

Poznámka: Ak chcete výslednú animáciu umiestniť na pozadie, ktoré nie je biele, musíte každému rámčeku sekvencie vyrobiť vlastné pozadie priamo v Corel Draw, alebo premaľujete po vložení ručne vo PhotoPainte biele pozadie na vami zvolené (nástroj Color Replacer Tool).