Corel PhotoPaint, Animovaný panáčik

Ján Guniš, PF UPJŠ Košice

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Vytvorte si obrázok panáčika, ktorého budeme animovať.

panáčik