Corel PhotoPaint, Animovaný panáčik

Ján Guniš, PF UPJŠ Košice

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Vytvorte postupnosť obrázkov, ktorá znázorňuje jednotlivé fázy pohybu. Všetko sa zatiaľ tvorí v Corel Draw. Celý pohyb znázorňuje dva kroky. Všimnite si, že niektoré časti sekvencie sú rovnaké (číslo pod obrázkom).

fáza pohybu panáčika fáza pohybu panáčika fáza pohybu panáčika fáza pohybu panáčika fáza pohybu panáčika fáza pohybu panáčika fáza pohybu panáčika fáza pohybu panáčika fáza pohybu panáčika fáza pohybu panáčika fáza pohybu panáčika fáza pohybu panáčika
1 2 3 4 3 2 1 5 6 7 6 5