Corel PhotoPaint, Animovaný panáčik

Ján Guniš, PF UPJŠ Košice

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Cez schránku po jednom kopírujte časti sekvencie z Corel Draw do Corel PhotoPaint. Každú časť pohybu kopírujte do prvého  rámčeka, bude sa nám jednoduchšie zarovnávať. Vložené časti by sa mali automaticky zarovnať na stred, ale ručne ich zarovnajte približne podľa obrázka:

fázy pohybu panáčika

Potom si otvorte roletku Objects (Tools - Roll-Up Groups..-Objects/Chanel) a aktivujte záložku Objects.

Na každom políčku musíte do pozadia uložiť príslušnú časť sekvencie. Na prvom políčku prvú časť na druhom druhú ... Na ukladanie použite kombinovať objekt s pozadím (Combine Object(s) With Background).