Corel PhotoPaint, Animovaný panáčik

Ján Guniš, PF UPJŠ Košice

1 2 3 4 5 6 7 8

 

A takto vyzerá výsledná animácia:

Na bielom pozadí:
(antialiasing na biele pozadie jemne vyhladil hrany)
Na modrom pozadí:
(všimnite si nevhodný antialiasing na biele pozadie)
vyhladenie na bielom pozadí vyhladenie na modrom pozadí

 

Alebo zástup pochodujúcich panáčikov na bielom pozadí.

zástup pohybujúcich sa panáčikovzástup pohybujúcich sa panáčikovzástup pohybujúcich sa panáčikovzástup pohybujúcich sa panáčikovzástup pohybujúcich sa panáčikovzástup pohybujúcich sa panáčikov

 

Na bielom pozadí, zväčšené na 300%:
tu sa prejavia nevýhody bitmapy
(antialiasing na biele pozadie jemne vyhladil hrany)
Na modrom pozadí, zväčšené na 300%:
tu sa prejavia nevýhody bitmapy
(všimnite si nevhodný antialiasing na biele pozadie)
biele pozadie, 300 % modré pozadie, 300 %