Corel PhotoPaint, Animovaný panáčik

Ján Guniš, PF UPJŠ Košice

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Výsledná animácia bude asi priveľká na použitie na webe. Zmenšíme ju približne tak, aby jej výška bola cca 50-70 pixelov.

Menu: Image - Resample:

Zapnite Anti-alias (vyhľadenie hrán) a zmenšený obrázok nebude "kostrbatý". Zapnite Maintain aspect ratio (pomer strán sa zachová).

 Najvhodnejší formát na webovú animovanú bitmapovú grafiku je formát GIF. Tento formát podporuje len 256 farieb, takže animáciu treba prekonvertovať na 8 bitovú farebnú hĺbku.

Menu: Image - Convert To - Paletted (8bit).. Zaškrtnite Optimized. Vyberú sa tie farby, ktoré používa váš obrázok.

Súbor uložte ako GIF, transparentnú farbou nastavte farbu pozadia a čas medzi rámčekmi nastavte na 20.