Corel PhotoPaint, Animovaný panáčik

Ján Guniš, PF UPJŠ Košice

1 2 3 4 5 6 7 8

 

V programe Corel Drav si vytvorme objekty, z ktorých vytvoríme panáčika.

Potrebujete:

hlavu: hlava (dve elipsy, kružnica a obdĺžník)

dve ruky: rukaruka(kružnica a obdĺžník prevedený na krivku a upravený pomocou Shape tool)

brucho: telo(jedna elipsa)

a dve nohy: nohanoha(dva obdĺžníky)