NPITA - nové informatické predmety
stupeň predmet predpokladaná
hodinová
dotácia
popis + odkaz na vzdelávacie materiály
Databázy 33 Návrh a tvorba SQL databáz, jazyk SQL, phpMyAdmin [databazy.zip]
Informačná bezpečnosť 33 Informačná bezpečnosť z pohľadu sieťového spojenia, operačného systému, aplikácií, údajov a používateľa. [informacna_bezpecnost.zip]
Informatika v prírodných vedách a matematike - modul informatika 66 Aplikácie informatiky (programovania, databázy, spracovanie obrazu) do prírodných vied (matematika, fyzika, chémia, builógia, geografia). [informatika_v_prirodnych_vedach_a_matematike.zip]
Informatika v prírodných vedách a matematike - modul matematika
Informatika v prírodných vedách a matematike - modul geografia
Informatika v prírodných vedách a matematike - modul fyzika
Informatika v prírodných vedách a matematike - modul chémia
Informatika v prírodných vedách a matematike - modul biológia
Internet vecí 66 Internet vecí, technické aspekty, programovanie (Python) a využitie internetu vecí, senzory, aktuátoy, bezpečnosť. [internet_veci.zip]
Objektový prístup k riešeniu problémov  66 Riešenie problémov nástrojmi objektového programovania (Java v prostredí Greenfoot), programovanie hier. [objektovy_pristup_k_rieseniu_problemov.zip]
Počítačové systémy a siete  66 Počítačové systémy a siete, architektúra, uchovávanie dát, komunikácia medzi zariadeniami, operačné systémy, procesy, virtuálne počítače, siete, bezpečnosť. [pocitacove_systemy_a_siete.zip]
Programovanie webových stránok  66 Programovanie dynamických webových stránok (PHP, JavaScript), spracovanie dát z formulárov. [programovanie_webovych_stranok.zip]
Tvorba a prezentácia dát  66 Tvorba a prezentácia dát, HTML, CSS, rozmiestnenie obsahu webovej stránky, responzívny dizajn, prístupnosť, použiteľnosť, spracovanie a programovanie multimédií. [tvorba_a_prezentacia_dat.zip]
Riešenie problémov a programovanie 66 Riešenie problémov prostriedkami programovacieho jazyka (Python). Nadväzuje na základný kurz programovania. Riešené problémy prepájajú rôzne školské predmety a zasahujú do oblastí Modelovanie a simulácie, Kódy a šifry, Rekurzívne algoritmy a grafové algoritmy, Štruktúrované dáta, tvorba aplikácií. [riesenie_problemov_a_programovanie.zip]
Programovanie mobilných zariadení 33 Programovanie mobilných zariadený (OS Android) v prostredí MIT AppInventor2. Nadvázuje na základný kurz programovania. Riešené problémy prepájajú rôzne školské predmety a zasahujú do oblastí Tvorba malých aplikácií, Multimédiá, Siete, Geolokácia, Senzory a aktuátory. [programovanie_mobilnych_zariadeni.zip]