Erráta - Programovanie v jazyku Python

Programovanie v jazyku Python - Pracovný zošit

strana 7:Zvuk sa vo vzduchu šíri rýchlosťou približne 340 m·s-1-1. Svetlo sa šíri rýchlosťou približne 299 792 458 m·s-1-1
strana 130:zoznam.remove(2) odstráni prvý výskyt hodnoty zo zoznamu
ak sa hodnota v zozname nenachádza, generuje výnimku
zoznam: [1, 2, 3] [1, 3, 2]

Programovanie v Pythone - Zbierka inovatívnych metodík pre stredné školy

strana 51:Zvuk sa vo vzduchu šíri rýchlosťou približne 340 m·s-1-1. Svetlo sa šíri rýchlosťou približne 299 792 458 m·s-1-1