Pár slov na úvod 

PALMA junior je súťaž v programovaní v jazykoch Imagine Logo a Python pre žiakov druhého stupňa základných škôl, prvého až tretieho ročníka stredných škôl a príslušných ročnikov osemročných gymnázií.

Do súťaže sa môžu prihlásiť dvojčlenné tímy žiakov alebo jednotlivci. V každom školskom roku budeme organizovať tri on-line školské kolá a jedno finálové kolo.

Zadania jednotlivých úloh a výsledky riešení budú zverejňované na našich webových stránkach http://di.ics.upjs.sk/palmaj.

Dávame vám do pozornosti pracovný zošit "Tvorivá informatika: 1. zošit z programovania" súčasťou ktorého je CD so žiackou licenciou prostredia Imagine. 

Aktuality

 • [16. 2. 2018] Zverejnili sme výsledky po 2. kole.
 • [13. 10. 2017] V 13. ročníku súťaže PALMA junior je zmena v programovacích jazykoch súťaže.
  úlohy 1. až 5. sa riešia v jazyku Imagine Logo
  úlohy 3. až 7. sa riešia v jazyku Python.
  Pozrite si celé znenie nového Organizačného poriadku.
 • [14. 3. 2012] Prosíme učiteľov, ktorí chcú byť informovaní o udalostiach v súťaži PALMA junior e-mailom, aby sa prihlásili do Google skupiny PALMA junior.
  Prihlásiť sa do skupiny PALMA junior

  E-mail:
  Navštíviť túto skupinu