Pár slov na úvod 

PALMA junior je súťaž v programovaní v jazyku Python pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl, prvého až tretieho ročníka stredných škôl a príslušných ročnikov osemročných gymnázií.

Do súťaže sa môžu prihlásiť dvojčlenné tímy žiakov alebo jednotlivci. V každom školskom roku budeme organizovať tri on-line školské kolá a jedno finálové kolo.

Zadania jednotlivých úloh a výsledky riešení budú zverejňované na našich webových stránkach http://di.ics.upjs.sk/palmaj.

Aktuality

 • [10. 6. 2021] Finálové kolo XVI. ročníka sa uskutoční 22. 6. 2021 v čase 14:00-16:30. Prebiehať bude online formou.
 • [1. 6. 2021] Zverejnili sme výsledky po 3. kole.
 • [24. 8. 2020] V školskom roku 2020/2021 bude súťaž prebiehať len v kategóriách EXPERT a GURU. Programovacím jazykom bude len jazyk Python.
 • [29. 10. 2018] Upresnenie pre žiakov bilingválnych gymnázií:
  • žiaci 1. ročníka sa môžu zapojiť do kategórie Expert,
  • žiaci 2. - 4. ročníka sa môžu zapojiť do kategórie Guru.
 • [14. 3. 2012] Prosíme učiteľov, ktorí chcú byť informovaní o udalostiach v súťaži PALMA junior e-mailom, aby sa prihlásili do Google skupiny PALMA junior.
  Prihlásiť sa do skupiny PALMA junior

  E-mail:
  Navštíviť túto skupinu