Pár slov na úvod 

PALMA junior je súťaž v programovaní v jazykoch Imagine Logo a Python pre žiakov druhého stupňa základných škôl, prvého až tretieho ročníka stredných škôl a príslušných ročnikov osemročných gymnázií.

Do súťaže sa môžu prihlásiť dvojčlenné tímy žiakov alebo jednotlivci. V každom školskom roku budeme organizovať tri on-line školské kolá a jedno finálové kolo.

Zadania jednotlivých úloh a výsledky riešení budú zverejňované na našich webových stránkach http://di.ics.upjs.sk/palmaj.

Dávame vám do pozornosti pracovný zošit "Tvorivá informatika: 1. zošit z programovania" súčasťou ktorého je CD so žiackou licenciou prostredia Imagine. 

Aktuality

  • [22. 6. 2017] Zverejnili sme výsledky 12. ročnika súťaže. Viac v časti "Výsledky".
  • [7. 11. 2016] Organizačný poriadok súťaže PALMA junior je zaregistrovaný na Sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 05. 10. 2016 pod číslom 2016 – 9485/41558:68-10E0. Podľa tohto organizačného poriadku sa postupuje od školského roku 2016/2017.
  • [14. 3. 2012] Prosíme učiteľov, ktorí chcú byť informovaní o udalostiach v súťaži PALMA junior e-mailom, aby sa prihlásili do Google skupiny PALMA junior.
    Prihlásiť sa do skupiny PALMA junior

    E-mail:
    Navštíviť túto skupinu