Pár slov na úvod 

PALMA junior je súťaž v programovaní v jazyku Python pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl, prvého až tretieho ročníka stredných škôl a príslušných ročnikov osemročných gymnázií.

Do súťaže sa môžu prihlásiť dvojčlenné tímy žiakov alebo jednotlivci. V každom školskom roku budeme organizovať tri on-line školské kolá a jedno finálové kolo.

Zadania jednotlivých úloh a výsledky riešení budú zverejňované na našich webových stránkach http://di.ics.upjs.sk/palmaj.

Aktuality

 • [14. 6. 2024] Zverejnili sme celkové výsledky 19. ročníka.
 • [29. 10. 2018] Upresnenie pre žiakov bilingválnych gymnázií:
  • žiaci 1. ročníka sa môžu zapojiť do kategórie Expert,
  • žiaci 2. - 4. ročníka sa môžu zapojiť do kategórie Guru.
 • [14. 3. 2012] Prosíme učiteľov, ktorí chcú byť informovaní o udalostiach v súťaži PALMA junior e-mailom, aby sa prihlásili do Google skupiny PALMA junior.
  Prihlásiť sa do skupiny PALMA junior

  E-mail:
  Navštíviť túto skupinu