2023/2024

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  o.z. Prírodovedec

 

2016/2017 - 2020/2021

NPITA Národný projekt IT Akadémia

 

2015/2016

VSL Software, a.s. VSL Software, a.s.
Fpt Slovakia Fpt Slovakia
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

2014/2015

MATSUKO MATSUKO is an international software developer company focusing on high-end 3D real-time applications with online content.
Ness Technologies
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

2013/2014

logo, Košice IT Valley Združenie IT Valley, Košice
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

 

2012/2013

logo, Združenie STROM Združenie Strom
logo, Košice IT Valley Združenie IT Valley, Košice
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

HP - Slovensko

Súťaž PALMA junior je podporovaná grantom MŠ SR - APVV LPP-0057-09 Rozvíjanie talentu prostredníctvom korešpondenčných seminárov a súťaží.


 

2011/2012

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

HP - Slovensko

Súťaž PALMA junior je podporovaná grantom MŠ SR - APVV LPP-0057-09 Rozvíjanie talentu prostredníctvom korešpondenčných seminárov a súťaží.


2010/2011

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Aktivita je podporovaná projektom APVV LPP0131, INKPOT - Zvyšovanie vedomostného potenciálu.


2009/2010

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

 


2008/2009

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

 


2007/2008

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
   
Siemens Program and System Engineering s.r.o.

 


2006/2007

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
   
T-Systems Slovakia, s.r.o.
   
Siemens Program and System Engineering s.r.o.

 


2005/2006

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
   
IBM Slovensko
 
Siemens Program and System Engineering s.r.o.
 
Ness Technologies