Didaktický projekt, informatika - jednorozmerné pole
Zobraziť komentár k systému úloh:
Zobraziť úlohy: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zobraziť riešenia úloh:
Zobraziť komentár k jednotlivým úlohám:

Systém úloh

Systém úloh tvorí desať úloh pokrývajúcich uvedené vzdelávacie a výchovné ciele s postupne narastajúcou náročnosťou, ktoré zohľadňujú jednotlivé etapy poznávacieho procesu a rôzne úrovne požadovaných myšlienkových operácií.

Tabuľka pokrytia didaktických funkcií jednotlivými úlohami
Obr. 2 Tabuľka pokrytia didaktických funkcií jednotlivými úlohami
 
Tabuľka pokrytia vzdelávacích cieľov jednotlivými úlohami
Obr. 3 Tabuľka pokrytia vzdelávacích cieľov jednotlivými úlohami


Súčasťou didaktických projektov sú samozrejme aj autorské riešenia všetkých úloh (zo systému úloh a tiež didaktického testu).

Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií, Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach