Aktuálne informácieAktuality
 
Informácie o didaktike informatiky, UPJŠ v KošiciachDI
 
komentarVýučba
Didaktika informatikyDI
Internet a multimédiáMAP
Pedagogický softvérPES
Programovanie, PRG, PAZUPRG
Diplomový seminár z informatikyDSU
Prezentačný softvérPSO
Využitie internetu vo vzdelávaní, moodleVIV
Rozširujúce štúdium, informatikaRŠI
Informačno-komunikačné technológie pre RŠI1RŠI IKT
Pedagogický softvér pre 3RŠI3RŠI PS
Pomocné študijné materiály pre študentovPomocné materiály
Záverečné práce denných študentov a účastníkov celoživotného vzdelávania (CCV)Záverečné práce
E-learningové a prezenčné kurzyKurzy
 
Víkendová akcia pre študentov 1. ročníka informatiky PF UPJŠ a ich učiteľovINPUT
... súťaž v programovaní pomocou programovacieho prostredia Imagine pre ZŠ a SŠPALMA junior
Edukačné teleprojekty, databáza teleprojektovTeleprojekty
 
Časopis pre učiteľov matematiky, informatiky a fyzikyMIF
Didaktika informatiky, UPJŠ v Košiciach, vybrané publikáciePublikácie
 
Informatika na ZŠ a SŠ
Príbuzné pracoviská
CD a zborníky z konferenciíCD
 
Domovska stránkaĽubomír Šnajder
Domovska stránkaJán Guniš
 
Mapa webu ODIPT - di.ics.upjs.skMapa servera