preskočiť a ísť na hlavný obsah , hlavná stránka , kontaktné informácie , klávesové skratky
Ján Guniš

Kontakt

Adresa

PaedDr. Ján Guniš, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Ústav informatiky
Park Angelinum 9
040 01 Košice
telefón: 00421 (55) 2342448

Elektronický kontakt

http://di.ics.upjs.sk/gunis/

jan.gunis [at] upjs [dot] sk

PGP fingerprint: A079 A42F 2762 C10D 71DC 9F8E 76CE 8CC0 0712 2B18

PGP verejný kľúč

© 2006 Ján Guniš, aktualizované: 15. 2. 2017 o 07:40 | Prehlásenie o prístupnosti