PALMA junior [stránka: 2/8]

Úloha o koláčikoch

1 2 3 4 5 6 7 8

obrázok 5 z PALMA junior
05.png
3.5 KiB
obrázok 6 z PALMA junior
06.png
4.3 KiB
 
obrázok 7 z PALMA junior
07.png
4.4 KiB
obrázok 8 z PALMA junior
08.png
3.1 KiB