Corel PhotoPaint, Fotomontáž

Ján Guniš, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

1 2 3 4 5

 

A teraz nástroje, ktoré budeme potrebovať.

Ak potrebujem vybrať (označiť) z bitmapy len časť môžem použiť niektorý z nasledovných nástrojov pre výber masky:

maska
 • Rectangle Mask Tool - výber pravouhlej oblasti
 • Circle Mask Tool - výber elipsovej oblasti
 • Freehand Mask Toll - výber voľnou rukou
 • Lasso Mask Tool - vyberie oblasť ohraničenú jednou farbou
 • Scissors Mask Tool - ohraničuje plochy s kontrastnou hranicou
 • Magick Wand Mask Tool - ohraničuje plochy s podobnou farbou
 • Mask Brush Tool - ohraničuje plochu tvaru štetca
 • Mask Transform Tool - transformuje masku

 

kvapkadlo Eyedropper Tool - "kvapátko" slúži na nabratie farby
 • ľavé tlačidlo = farba pera
 • CTRL + ľavé tlačidlo = farba papiera
 • pravé tlačidlo = farba výplne

 

 

guma Gumovanie
 • Local Undo Tool - obnovenie zgumovaného na pôvodnú farbu
 • Erase Tool - gumovanie farbou pozadia
 • Color Replacer Tool - nahradenie jednej farby (Pain -> Paper)

 

Effect Tools Effect Tools

rôzne efekty použiteľne pri vyhladzovaní prechodov, retušovaní ...