Corel PhotoPaint, Fotomontáž

Ján Guniš, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

1 2 3 4 5

 

Pri tvorbe fotomontáže je potrebné si vybrať obrázky, z ktorých budeme fotomontáž robiť. Je dobré, ak sú približne rovnako farebne (jas, kontrast) ladené, aby výsledok bol čo najprirodzenejší.

Obrázky si naskenujte alebo stiahnite z internetu.

Napr:

medveď a hroch

 

alebo

 

bojovníci a foto