Prečo je tento text nečitateľný?

PALMA junior je súťaž v programovaní pomocou programovacieho prostredia Imagine pre žiakov druhého stupňa základných škôl, žiakov prímy až kvinty osemročných gymnázií a žiakov 1. ročníkov stredných škôl.

Do súťaže sa môžu prihlásiť dvojčlenné tímy žiakov alebo jednotlivci. V školskom roku 2007/2008 budeme organizovať tri online školské kolá a jedno finálové kolo.

Zadania jednotlivých úloh a výsledky riešení budú zverejňované na našich webových stránkach http://di.ics.upjs.sk/palmaj.