Popis projektu


Začiatok 9. ročníka projektu: október 2008
Koniec 9. ročníka projektu: koniec školského roka 2008/2009
Stupeň náročnosti: stredný
Oblasť vedomostí: výtvarná výchova
Použité technológie: výtvarné techniky, elektronická pošta, diskusné fórum, grafický editor (maľovanie, skicár), skener, komprimačný program
Sponzor projektu:
                           
Zuzana Koreňová, www.magnetky.qsh.eu
                            Unikat, časopis pre kreatívnych ľudí - nápady pre voľný čas, www.unikat.sk

Popis projektu:

Teleprojekt VIRGAL- Virtuálna galéria, je určený žiakom základných a stredných škôl, ktorí by radi prezentovali svoje výtvarné práce pred spolužiakmi aj z iných škôl. Výsledkom projektu bude virtuálna galéria žiackych prác.

Projekt má formu prezentácie a súťaže zároveň. Do projektu sa môžeš zapojiť kedykoľvek v jeho priebehu vyplnením prihlášky (ak pošleš svoj obrázok a ešte si nevyplnil prihlášku, nebudeme ho môcť zverejniť ). Projekt má niekoľko kôl (v každom šk. roku). Zúčastniť sa môžeš ktoréhokoľvek kola, prípadne kôl, podľa vlastného výberu a uváženia. Prihlásiť sa stačí raz a tvoja prihláška je platná vo všetkých nasledujúcich kolách a ročníkoch. Do projektu sa prihlasujte jednotlivo, môže sa prihlásiť aj viac účastníkov z jednej školy.

Pri prihlasovaní dostane každý účastník jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo je potrebné si zapamätať (ak ho náhodou zabudneš, nájdeš ho pri tvojom mene v zozname účastníkov tvojej školy). V prihláške vyplň aj meno vyučujúceho, ktorý ti pomôže pri realizácii projektu (učiteľ výtvarnej výchovy alebo učiteľ informatiky, ..). Ak sa v priebehu projektu zmenia tvoje údaje (iná škola alebo kategória), pošli nám nové údaje na adresu virgal@gjar-po.sk. V pošte uveď tvoje identifikačné číslo a nové údaje.

 

Prezentácie prác prebiehajú v troch kategóriách: kategória A - 1. stupeň ZŠ (1. - 5. roč)
kategória B - 2. stupeň ZŠ (6. - 9. roč)  a osemročné gymnáziá (príma až kvarta)
kategória C - stredná škola a osemročné gymnázia (kvinta až oktáva)

Pre každé kolo bude včas vyhlásená téma, na ktorú môžeš práce zasielať, prípadne bude spresnená aj technika, ktorú môžeš použiť pri vytváraní prác. Každé kolo bude na záver zvlášť vyhodnotené.

Technické údaje a pravidlá:

  1. Dodržiavaj témy prác, ktoré budú včas vyhlásené.
  2. Dodržiavaj techniku maľby, ktorá môže byť pre každé kolo iná.
  3. Vytvorené práce nasnímaj skenerom do počítača, snaž sa dodržať maximálny rozmer obrázka 500 x 500 pixelov (ak bude obrázok väčší, zmenšíme ho) a maximálne rozlíšenie 75 dpi (väčšie rozlíšenie nespôsobí kvalitnejšie zobrazenie obrázka na monitore).
  4. Názov obrázku musí byť rovnaký ako tvoje identifikačné číslo (ak posielate viac prác z jednej školy, môžete ich poslať v jednej pošte, názov každej práce musí byť taký istý ako identifikačné číslo jeho autora).
  5. Používaj nasledovné formáty obrázkov: JPG, GIF, BMP, CPT (odporúčame formát JPG).
  6. Nasnímané práce skomprimuj niektorým z komprimačných programov (napr.: WinRar, WinZip).
  7. Každú prácu zašli na adresu projektu: virgal@gjar-po.sk.
  8. Každý účastník môže v jednom kole zaslať maximálne jednu prácu.