Najnovšie ceny pre víťazov venuje pani Zuzana Koreňová


 

 

Ceny pre víťazov venoval časopis UNIKAT - časopis pre kreatívnych ľudí

Víťazi dostanú tretie číslo časopisu ..:: U N I K A T ::..