Didaktika informatiky, UPJŠ v Košiciach

stránka je určená študentom učiteľstva informatiky a učiteľom informatiky ZŠ a SŠ. Naším zámerom je pomôcť študentom a učiteľom pri ich vzdelávaní a samovzdelávaní v oblasti vyučovania informatiky.
Server ponúka:
  • aktuálne informácie z problematiky vyučovania informatiky (podujatia, konferencie, súťaže, nové publikácie ...)
  • vstupnú bránu do e-learningovej podpory denného, rozširujúceho a ďalšieho štúdia učiteľstva informatiky
  • výber záverečných a semestrálnych prác so zameraním na vyučovanie informatiky
  • programátorská súťaž PALMA junior, teleprojekty, MIF, publikácie, informatika na ZŠ a SŠ