Programovací jazyk Baltík 3.0 pre Windows je produktom firmy SGP Systems (www.sgp.cz). Táto zbierka bola vytvorená so súhlasom firmy SGP Systems.
Zbierka úloh k dištančnému kurzu detského programovacieho jazyka
Baltík 3.0 pre Windows
 
 
Autorka: Elena Drahovská

Posledné úpravy: január 2000
Na stránkach sa pracuje.