Programovací jazyk Baltík 3.0 pre Windows je produktom firmy SGP Systems (www.sgp.cz). Tento kurz bol vytvorený so súhlasom firmy SGP Systems.
Dištančný kurz detského programovacieho jazyka
Baltík 3.0 pre Windows
 
 
Autorka: Elena Drahovská

Posledné úpravy: december 1999
Na stránkach sa pracuje.