Autorské riešenie
[stiahni py]

 • Počet riešiteľov: 7/9 = 78%

 • Úspešnosť riešenia: 2,09/5 = 41,7%

Úlohou zadania bolo zostrojiť riadiacu jednotku pre odvlhčovač, ktorá by mala na základe vhodných parametrov rozhodnúť, či sa má odvlhčovač zapnúť, vypnúť alebo ostať vo svojom stave.

Pri riešení úlohy bolo potrebné uvedomiť si, že:

 • sa odvlhčovač má zapnúť, ak je nameraná vlhkosť väčšia než ideálna vlhkosť + 5 a je vypnutý
 • sa odvlhčovač má vypnúť, ak je nameraná vlhkosť menšia než ideálna vlhkosť - 5 a je zapnutý
 • nemení svoj stav, ak už je v požadovanom stave alebo je vlhkosť medzi hodnotami ideálna vlhkosť + 5 a ideálna vlhkosť - 5 (je v intervale [ideálna vlhkosť - 5, ideálna vlhkosť + 5])
# Python

def daj_pokyn(idealna_vlhkost, vlhkost, stav):
if stav == 'vypnuty' and vlhkost > idealna_vlhkost + 5:
return('Zapni odvlhcovac')
elif stav == 'zapnuty' and vlhkost < idealna_vlhkost - 5:
return('Vypni odvhlcovac')
else:
return('Nic nemen')

Tento kód sa však dá ešte vylepšiť, napríklad nazeraním na stav (či je odvlhčovač zapnutý) ako na boolean. V takom prípade vieme kód prepísať nasledovne:

def daj_pokyn(pozadovana_vlhkost, aktualna_vlhkost, je_zapnuty):
  if je_zapnuty:
    if aktualna_vlhkost < pozadovana_vlhkost - 5:
      return 'vypni'
  else:
    if aktualna_vlhkost > pozadovana_vlhkost + 5:
      return 'zapni'
return 'nemen stav'

Ak je odvlhčovač zapnutý, vlhkosť v miestnosti klesá, teda ho chceme vypnúť akonáhle je vlhkosť za spodnou hranicou tolerancie (preto znamienko menší ako).

Naopak, ak je odvlhčovač vypnutý, vlhkosť v miestnosti stúpa, teda ho chceme zapnúť akonáhle je vlhkosť za vrchnou hranicou tolerancie (preto znamienko väčší ako).

V ostatných prípadoch nie je potrebné robiť nič.

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Najčastejšou chybou bolo porovnávanie v podmienkach, pri ktorom žiaci nesprávne vyhodnotili okrajové hodnoty vlhkosti, ktoré sú pre Korytnačiaka ešte prípustné.

Povedzme, že želaná požadovaná vlhkosť v miestnosti je 55%. Náš odvlhčovač ju má udržiavať s toleranciou +/-5%. To však znamená, že vlhkosť 50% aj vlhkosť 60% sú pre Korytnačiaka prijateľné - aj akákoľvek vlhkosť medzi nimi. Čokoľvek iné je však pre Korytnačiaka škodlivé. Viaceré chyby sme zaznamenali práve v týchto okrajových hodnotách tolerancie.

Ilustračný obrázok možnej vlhkosti.

Ďalším problémov v podmienkach bolo porovnávanie ideálnej vlhkosti a vlhkosti v miestnosti, pričom zabudli na toleranciu +/- 5 %.