Autorské riešenie
[stiahni imp]

  • Počet riešiteľov: 3 / 3= 100 %

  • Úspešnosť riešenia: 2,83 / 4 = 70,8 %

V tejto úlohe je potrebné zistiť cenu objednávky daného množstva rúšok. Pri výpočte ceny musíme zohľadniť počet rúšok, počet krabíc potrebných na zabalenie a prípadný poplatok za dopravu. Najprv zistíme počet krabíc. K výslednej cene pripočítame cenu krabíc. Pripočítame výslednú cenu rúšok. Ak je táto suma menšia alebo rovná 25 eur, prirátame aj poplatok za dopravu.

;Imagine logo

viem cena_objednavky :pocet_rusok
  ak :pocet_rusok <= 0 [
    výsledok 0
  ]

  urobTu "kapacita_krabice 50
  urobTu "cena_dopravy 3.5
  urobTu "cena_ruska 1.5
  urobTu "cena_krabice 2.5
  urobTu "hranica_zlavy 25
  urobTu "cena 0

  urobTu "pocet_krabic :pocet_rusok / :kapacita_krabice

  ak celá :pocet_krabic < :pocet_krabic [
    urobTu "pocet_krabic (celá :pocet_krabic) + 1
  ]

  urobTu "cena :pocet_krabic * :cena_krabice
  urobTu "cena :cena + :pocet_rusok * :cena_ruska

  ak :cena <= :hranica_zlavy [
    urobTu "cena :cena + :cena_dopravy
  ]

  výsledok :cena

koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Častou chybou je používanie globálnych premenných v prípadoch, keď to nie je nevyhnutné. Pri riešení tejto úlohy sa vyskytol problém s nesprávnym určením počtu krabíc a nesprávnym vyhodnotením ne/platenia poplatku za dopravu.