Autorské riešenie
[stiahni imp]                                       

  • Počet riešiteľov: 9 / 12 = 75 %

  • Úspešnosť riešenia: 1.78 / 5 = 35.56%                   

V tejto úlohe potrebujeme vypočítať množstvo farby, ktoré môže zo zásobníka vytiecť, teda množstvo farby, ktoré vieme reálne použiť. Poznáme rozmery zásobníka, tie sú 10x10x10 cm. Vieme, že ak nalejeme do zásobíka farbu, tak na dne ostane vrstvá hrubá 3 mm a na stenách vrstva hrubá 1 mm. Najprv si vypočítame výšku hladiny farby v zásobníku. Teraz potrebujeme vypočítať objem použiteľnej farby, matematicky objem kvádra. Tento kváder bude mať rozmery: (strana_zasobnika - 0.2) - to je prvý rozmer podstavy, zmenší sa, kvôli vrstve farby, ktorá ostane na stenách, (strana_zasobnika - 0.2) - druhý rozmer podstavy, rovnaký, lebo zásobník je kocka, (vyska - 0.3) - výška použiteľnej farby, menšia ako pôvodná kvôli vrstve farby, ktorá ostane na dne.

Ak nalejeme do zásobníka menej farby, ktorá vytvorí na dne vrstvu tenšiu ako 3 mm, tak by sme týmto výpočtom dosiahli záporný výsledok. V takom prípade všetka farba ostane v zásobníku, teda objem použiteľnej farby je nulový. Ak zadáme väčšie množstvo farby, ako sa dokáže zmestiť do zásobníka, tak sú 2 možnosti: buď to vyriešime pre maximálny objem farby v zásobníku, alebo takýto vstup zamietneme, lebo sa do zásobníka nezmestí.

;Imagine logo
viem zisti_mnozstvo_farby :objem
  urobTu "strana 10
  ak :objem > :strana * :strana * :strana [
    urobTu "objem :strana * :strana * :strana
  ]

  urobTu "vyska :objem / (:strana * :strana)

  urobTu "pouzitelny_objem (:vyska - 0.3) * (:strana - 0.2) * (:strana - 0.2)

  ak :pouzitelny_objem < 0 [
    výsledok 0
  ]
  výsledok :pouzitelny_objem
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Častým riešením bolo vypočítanie všetkých strát a ich následné odpočítanie od pôvodného objemu farby. Pri tomto postupe sa často vyskytoval problém - farby, ktorá ostala v rohoch zásobníka bola započítavaná viackrát. Ďalším častým problémom bolo nevrátenie výsledku, ale jeho vypísanie a neošetrenie prípadov, keď je farby málo alebo naopak veľa.