Autorské riešenie
[stiahni imp]

  • Počet riešiteľov: 22 / 24 = 92 %                       

  • Úspešnosť riešenia: 4,09 / 5= 82 %                   

V úlohe ste mali doprogramovať dve procedúry na vykreslenie dlaždičiek, pomocou ktorých vopred daná procedúra  prostredie nakreslí obrázok požadovanej veľkosti.

Procedúra dlazdica1 najprv má nakresliť štvorec s dĺžkou strany 40 bodov s náhodnou farbou. Dá sa to urobiť kreslením čiar, a následne po vstupe do vnútra vyplniť uzavretú oblasť pomocou príkazu vypln. Druhá možnosť je použiť funkciu polygon, ktorá vyfarbí aktuálnou farbou výplne uzavretú časť štvorca. Následne sa korytnacka so zdvihnutým perom posunie do vnútra štvorca, zvolí náhodne ďalšiu farbu a podobne nakreslí menší štvorec. Veľkosť vnútorného štvorca ste mohli zvoliť ľubovolne, dôležité je, by bol menší, ako vonkajší štvorec.

;Imagine logo
viem dlazdica1
  nechFp ?
  polygon [opakuj 4 [do 40 vp 90]]

  vp 90
  ph
  do 10
  vl 90
  do 10
  nechFp ?
  pd
  polygon [opakuj 4 [do 20 vp 90]]
  ph
  vz 10
  vl 90
  do 10
  pd
  vp 90
koniec
Prodedúra dlazdica2 najprv má nakresliť štvorec rovnaký ako v precedúre dlazdica1. Potom sa korytnačka so zdvihnutým perom má posunúť presne do stredu vytvoreného štvorca a po voľbe ďaľšej náhodnej farby nakresliť kruh (bod).
 
;Imagine logo
viem dlazdica2
  nechFp ?
  polygon [opakuj 4 [do 40 vp 90]]

  vp 90
  ph
  do 20
  vl 90
  do 20
  nechFp ?
  bod 20
  vz 20
  vl 90
  do 20
  pd
  vp 90
koniec

Dôležité je, aby na konci oboch procedúr korytnačka sa vrátila na počiatočnú pozíciu. Presun korytnačky na miesto kreslenia ďalšej dlaždice je zabezpečený procedúrou na vykreslenie obrázka požadovanej veľkosti.

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Túto úlohu riešilo veľa tímov veľmi úspešne. Niektorí ste zabudli vrátiť korytnačku na počiatočná pozíciu po nakreslení dlaždičky, vtedy sa výsledný obraz rozsypal. Tím BonifacGroup riešil umiestnenie vnútorného štvorca a kruhu výpočtom pomocou Pytagorovej vety, čo je univerzálne riešenie.
Pozitívne hodnotíme, že ste prehľadne písali kódy programov a uviedli ste aj komentáre.