Autorské riešenie
[stiahni imp : py]

  • Počet riešiteľov: 13 / 18 = 72 %                       

  • Úspešnosť riešenia: 2,6 / 4 = 65%                   

V tejto úlohe išlo vlastne o to, aby sme našli všetky delitele zadaného čísla a následne vypísali príklady, ktoré by potom mohla pani učiteľka dať svojim žiakom. Najjednoduchší spôsob riešenia tejto úlohy bol taký, že si postupne prejdeme všetky čísla od 1 až po naše zadané číslo. Pri každom opakovaní si zistíme, či aktuálne číslo delí naše zadané číslo bezo zvyšku. Ak áno, vypíšeme daný príklad. Ak nie, zväčšíme naše akuálne číslo o 1 a opakujeme to isté.

;Imagine logo
viem generujUlohy :n
  opakuj :n [
    ak zvyšok :n pocitadlo = 0 [
      pis (veta :n ": pocitadlo "=)
    ]
  ]
koniec

 

Python
def generujUlohy(n):
    """
    Vygeneruje úlohy na delenie, kde delenec je n a podiel je celé číslo
    :param n: zadaný delenec
    :return: výpis všetkých možných príkladov pre nášho delenca
    """

    for i in range (1, n+1):
         if(n % i == 0):
             print(n, ':' , i, '=')


if __name__ == "__main__":
    print("Zadaj číslo, po ktoré majú byť generované príklady: ", end="")
    n = int(input())
    generujUlohy(n)

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Úlohu riešilo pomerne málo riešiteľov. Najčastejšou chybou u žiakov bolo, že vypisovali iba delitele zadaného čísla, nie celé príklady. Takisto sa našli riešenia, kde žiaci požadovali na vstupe aj delenca aj deliteľa a tieto 2 čísla potom vypísali korytnačkou na stránku ako príklad (napr. zadali sme čísla 10 a 5 a korytnačka vypísala 10 : 5 =). Takisto sa našlo riešenie, kde za príkladmi bol vypísaný aj výsledok, čo sme však nechceli, keďže dané príklady mali žiaci počítať.